Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo) (tiếp)

Câu 13: "2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn" là đặc điểm của
A. đồng bằng sông Hồng      B. đồng bằng thanh hóa
C. đồng bằng Nghệ An      D. đồng bằng sông Cửu Long

Câu 14: Dải đồng bằng miền Trung không liên tục bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do
A. thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp
B. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ
C. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển
D. có nhiều cồn cát, đầm phá
Câu 15: thế mạnh nào dưới đây không có ở khu vực đồi núi?
A. Khoáng sản      B. nguồn thủy năng
C. nguồn hải sản      D. rừng và đất trồng
Câu 16: thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là
A. Chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia cầm
B. Chuyên canh cây ăn quả, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ
C. Chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn
D. Chuyên canh cây lương thực, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ
Câu 17: thiên tai nào dưới đây không xảy ra ở khu vực đồi núi?
A. lũ ống, lũ quét      B. triều cường, ngập mặn
C. động đất, trượt lở đất      D. sương muối, rét hại
Câu 18:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ khoáng sản không phải mỏ than đá là
A. Vàng Danh      B. Quỳnh Nhai
C. Phong Thổ      D. Nông Sơn
Câu 19:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. Cổ Định      B. Thạch Khê
C. Lệ Thúy      D. Thạch Hà
Câu 20: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiểm của nước ta phân bố chủ yếu ở
A. Đông Bắc      B. Tây Bắc
C. Bắc Trung Bộ       D. Tây Nguyên
Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất phía nam phân bố ở tỉnh
A. Đồng Nai      B. An Giang
C. Kiên Giang      D. Cà Mau
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
Đáp án
D
C
C
C
B
C
Câu
19
20
21
Đáp án
B
B
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM