Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A. Đồng Nai       B. Bà Rịa – Vũng Tàu
C. BÌnh Dương       D. Long An

Câu 2: ý nào không đúng là điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ ?
A. Giáp các vùng giàu nguyên liệu
B. Có cửa ngĩ thông ra biển
C. Có tiền năng lớn về đất phù sa
D. Có địa hình tương đối bằng phẳng
Câu 3: Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Dầu khí       B. Bôxit
C. Than       D. Crôm
Câu 4: khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là
A. Diện tích đất phèn, đất mặn lớn
B. Thiếu nước về mùa khô
C. Hiện tượng cát bay, cát lấn
D. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài
Câu 5: Điểm going nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là
A. Có đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng lướn
B. Có đất badan tập trung thành vùng lớn
C. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm
D. Nhiệt độ quanh năm cao trên 27ºC
Câu 6: Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây NGuyên ở chỗ
A. Khí hậu ít có sự phân hóa theo độ cao
B. Sông có giá trị hơn về thủy điện
C. Nguồn nước ngầm phong phú hơn
D. Có tiềm năng lướn về rừng
Câu 7: So với các vùng khác trong cả nước, Đông Nam Bộ là vùng
A. Có cơ cấu kinh tế phát triển nhất
B. Có số dân ít nhất
C. Có nhiều thiên tai nhất
D. Có GDP thấp nhất
Câu 8: Sự khác biệt về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
A. Hạn chế về trình độ hơn
B. Năng động nhạy bén hơn trong cơ chế thị trường
C. Có trình độ học vấn cao hơn
D. Có kinh nghiệm trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp
Câu 9: Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là
A. Tiền năng đát badan và đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng
B. Khí hậu có sự phân mùa
C. Khí hậu cận xích đạo
D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc
Câu 10: Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên cang cây công nghiệp lớn nhất nước ta ?
A. Là vùng chuyên canh cao su lớn nhất cả nước
B. Là vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước
C. Là vùng chuyên canh điều lớn nhất cả nước
D. Là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
D
C
A
B
B
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
A
A
B
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM