Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên ?
A. Kon Tum      B. Gia Lai
C. Đắk Lắk      D. Đồng Nai

Câu 2: Tỉnh nào của Tây Nguyên nằm ở biên giới giữa ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia?
A. Kon Tum      B. Gia Lai
C. Đắk Nông      D. Lâm Đồng
Câu 3: Sự khác biệt của Tây Nguyên với các vùng khác về vị trí là
A. Không giáp biển      B. Giáp với Campuchia
C. Giáp với nhiều vùng      D. Giáp Lào
Câu 4: Tây Nguyên có vị trí đặc biệt về mặt quốc phòng vì:
A. Có biê giới kéo dài với Lào và Campuchia
B. Giáp với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Rất gần với TP Hồ Chí Minh
D. Có nhiều rừng núi
Câu 5: Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở vùng Tây Nguyên là
A. Than bùn       B. Bôxit
C. Đá quý       D. Sắt
Câu 6: Tây Nguyên là địa bàn phân bố chính của các dân tộc
A. Chăm , Hoa       B. Tày, Nùng
C. Thái, Mông       D. Bana, Êđê
Câu 7 : Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển nông nghiệp của vùng Tây Nguyên là
A. Thiếu nước vào mùa khô
B. Địa hình phân bậc, khó canh tác
C. Khí hậu phân hóa theo độ cao, hạn chế sản xuất hàng hóa
D. Đất có tầng phong hóa sâu
Câu 8: Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên là
A. Nguồn lao động hạn chế về trình độ
B. Có nhiều dân tộc sinh sống
C. Nền văn hóa đa dạng
D. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế
Câu 9: Việc làm thủy lợi ở vùng Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn là do
A. Đất tơi xốp, tầng phong hóa sâu      B. Sự phân mùa của khí hậu
C. Độ dốc lớn      D. Số giờ nắng nhiều
Câu 10: Điều kiện thuận lợi hàng đầu giúp Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn là :
A. Có đất badan tập trung thành vùng lớn
B. Có hai mùa mưa khô rõ rệt
C. Có nguồn nước ngầm phong phú
D. Có độ ẩm quanh năm cao
Câu 11: Cây công nghiệp quan trọng số một của vùng Tây Nguyên là
A. Cao su      B. Cà phê
C. Điều      D. Dừa
Câu 12: Tỉnh nào có diện tích cà phê lớn nhất ở vùng Tây Nguyên là
A. Đắk Lắk      B. Kom Tum
C. Gia Lai      D. Lâm Đồng
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
A
A
A
B
D
Câu
7
8
9
10
11
12
Đáp án
A
A
A
A
B
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM