Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (tiếp)

Câu 13: Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do
A. Có vùng núi ở phía tây      B. Có vùng đồi trước núi
C. Có dải đồng bằng kéo dài      D. Có các bãi bỗi ven sông

Câu 14: Tỉ trọng điểm nghề cá ở vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là
A. Thanh Hóa      B. Nghệ An
C. Hà Tĩnh      D. Quảng Bình
Câu 15: Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì
A. Tạo ra snar phẩm mang tính hàng hóa
B. Giải quyết được nhiều việc làm
C. Phát huy được thế mạnh ở tất cả các tỉnh
D. Tận dụng được thời gian rảnh rỗi
Câu 16: Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là
A. Thiếu nguyên liệu      B. Xa thị trường
C. Thiếu lao động      D. Thiếu kĩ thuật và vốn
Câu 17: Điều kiện nào dưới đây không đúng với vùng Bắc Trung Bộ là
A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ
B. Có của ngõ thông ra biển để mở rộng sự giao lưu với các nước
C. Giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng, có nguồn lao động và thị trường
D. Có cơ sở vật chất kĩ thuật tốt phục vụ cho công nghiệp
Câu 18: Đường Hồ Chí Minh không góp phần cho vùng Bắc Trung Bộ
A. Phát triển kinh tế khu vực phía tây
B. Phân bố lại dân cư
C. Mỏ rộng liên kết theo hướng đông – tây
D. Hình thành mạng lưới đô thị mới
Câu 19: Việc làm đường hầm ô tô Hoành Sơn và Hải Vân ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần
A. Làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Bắc – Nam
B. Làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Đông – Tây
C. Mở rộng giao thương với nước bạn Lào
D. Mở rộng giao thương với nước bạn Campuch
Câu 20: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là
A. 6,8%      B. 7,8%
C. 8,8%      D. 9,8%
Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vè hiện trạng sử dụng, loại dất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. Đất phi nông nghiệp
B. Đất lâm nghiệp có rừng
C. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
D. Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
B
B
A
D
D
C
A
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM