Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (tiếp)

Câu 13: Một trong những địa điểm du lịch nhân văn nổi tiếng ở nước ta là:
A. Vịnh Hạ Long      B. Phố cổ Hội An
C. Hồ Ba Bể      D. Động Phong Nha – Kẻ Bàng

Câu 14: Một trong những di sản thiên nhiên thế giới ở nước ta là :
A. Vịnh Hạ Long      B. Phố cổ Hội An
C. Thánh địa Mỹ Sơn      D. Quần thể di tích cố đô Huế
Câu 15: ý nào dưới đây chưa chính xác khi nói về những biện pháp đồng bộ nhằm phát triển du lịch ền vững ở nước ta ?
A. Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch
B. Tập trung tạo ra các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của dân cư địa phương
C. Phát triển các cơ sở du lịch theo quy hoạch của Nhà nước
D. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng
Câu 16: Hồ nước tự nhiên trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở nước ta là
A. Dầu Tiếng      B. Hòa Bình
C. Ba Bể      D. Thác Bà
Câu 17: Tính đến nay, địa phương có hai di sản văn hóa thế giới là
A. Thanh Hóa      B. Ninh Bình
C. Quảng Nam      D. Quảng Bình
Câu 18: ý nào dưới đây là đúng khi nói về ngành du lịch nước ta những năm qua?
A. Phát triển nhanh nhờ chính sách Đổi mới Nhà nước
B. Số lượng khách quốc tế rất ổn định hàng năm
C. Doanh thu từ du lịch có xu hướng giảm
D. Số lượng khách nội địa không nhiều bằng số lượng khách quốc tế
Câu 19: Các trung tâm du lịch lớn nhất nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là :
A. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng
B. Hà Nội, Huế - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
C. Huế - Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
D. TP Hồ CHí Minh, Huế - Đà Nẵng, Hà Nội
Câu 20: Phú Quốc trở thành một điểm du lịch hấp dẫn
A. Mặc dù chưa có sân bay quốc tế
B. Do được thiên nhiên ưu đãi và được đầu tưu mạnh
C. Vì có di sản văn hóa thế giới
D. Vì là một di sản thiên nhiên thế giới
Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995- 2007 tổng mức bản lẻ hàng háo và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần:
A. 3,2 lần      B. 4,2 lần
C. 5,2 lần      D. 6,2 lần
Câu 22: Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu năm 2007 của nước ta ở Atlat địa lí Việt Nam trang 24, mặt hàng xuất khẩu có tỉ trọng cao nhất là
A. Công nghiệp nặng và khoáng sản      B. Nông, lâm sản
C. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp      D. Thủy sản
Câu 23: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 24, hai vùng có ngành thương mại phát triển nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên
B. Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng
D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ
Câu 24: Căn cứ vào biểu đồ tròn ở Atlat địa lí Việt Nam trang 25, khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2000- 2007 là :
A. Đông Nam Á      B. Trung Quốc
C. Đài Loan      D. Hàn Quốc
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
Đáp án
B
A
B
C
C
A
Câu
19
20
21
22
23
24
Đáp án
B
B
D
C
C
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM