Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Câu 1: Trong quá trình Đồi mới nền kinh tế nước ta hiện nay, giao thông vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng không phải vì :
A. Giúp cho quá trình sản xuất, các hoạt động xã hội diễn ra liên tục, thuận tiện
B. Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội
C. Tạo ra mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương, với cả thế giới
D. Tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng cho đất nước

Câu 2: Loại hình giao thông vận tải mới ra đời ở nước ta là:
A. Đường sông      B. Đường biển
C. Đường hàng không      D. Đường bộ ( đường ô tô )
Câu 3: các đầu mối giao thông quan trọng ở nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam là
A. Hà Nội, TP Hồ CHí Minh, Đà Nẵng
B. Hà NỘi, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
C. Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
D. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà NỘi
Câu 4: Tuyến đường được coi là xương sống của hệ thống đường bộ nước ta là
A. Quốc lộ 5      B. Quốc lộ 6
C. Quốc lộ 1      D. Quốc lộ 2
Câu 5: Để đi bằng đường bộ ( đường ô tô ) từ Bắc vào Nam, ngoài quốc lộ 1 còn có
A. Quốc lộ 6      B. Quốc lộ 5
C. Đường Hồ Chí Minh      D. Quốc lộ 2
Câu 6: Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:
A. Hà NỘi – Hải Phòng      B. Đường sắt Thống Nhất
C. Hà Nội – Thái Nguyên      D. Hà Nội – Lào Cai
Câu 7: Trong số các tuyến đường sắt sau đây, tuyến dài nhất là
A. Hà Nội – Hải Phòng      B. Lưu Xá – Kép – Uông Bí
C. Hà Nội – Thái Nguyên      D. Hà Nội – Lào Cai
Câu 8: Thành phố nào dưới đây hiện nay không có nhà ga đường sắt
A. Hà Nội      B. Hải Phòng
C. Đà Nẵng      D. Cần Thơ
Câu 9: Đầu mối giao thông vận tải đường sắt lớn nhất nước ta là
A. Hà Nội      B. Hải Phòng
C. Đà Nẵng      D. TP Hồ Chí Minh
Câu 10: Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Hệ thống đường bộ nước ta đã và đang hội nhập vào hệ thống đường bộ trong khu vực
B. Hệ thống đường sắt nước ta đã đạt được tiêu chuẩn đường sắt ASEAN
C. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường cao tốc đã được xây dựng và đưa vào vận hành
D. Phần lớn các tuyến đường sắt ở nước ta hiện nay có khổ đường nhỏ
Câu 11: ý nào sau đây đúng khi nói về giao thông nước ta hiện nay?
A. Hệ thống đường bộ nước ta chưa hội nhập vào hệ thống đường bộ trong khu vực
B. Tất cả các thành phố trực thuộc Trung ương đều có hệ thống đường sắt
C. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường cao tốc đã được xây dựng và đưa vào vận hành
D. Tất cả các tuyến đường sắt ở nước ta đều có khô đường nhỏ
Câu 12: Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và đường sông thì:
A. Đường bộ có độ dài lớn nhất
B. Đường sông có độ dài lớn nhất
C. Đường sắt có độ dài lớn nhất
D. Đường bộ có độ dài nhỏ nhất
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
C
B
C
B
B
Câu
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
A
C
D
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM