Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Câu 1: Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là:
A. Thủy điện và nhiệt điện
B. Khai thác than và sản xuất điện
C. Thủy điện và khai thác nguyên , nhiên liệu
D. Khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện

Câu 2: Ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm phải đi trước một bước là do
A. Ngành này có nhiều lợi thế ( tài nguyên, lao động, thị trường) và là động lực để thúc đẩy các ngành khác
B. Sử dụng ít lao động, không đòi hỏi quá cao về trình độ
C. Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài
D. Trình độ công nghiệp sản xuất cao, không gây ô nhiễm môi trường
Câu 3: Than antraxit phân bố chủ yếu ở:
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Quảng Ninh
C. Đồng bằng sông Cửu Long      D. Tây Nguyên
Câu 4: Than nâu phân bố chủ yếu ở:
A. Quảng Ninh      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Tây Bắc      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 5: Than bùn tập trung ở
A. Quảng Ninh      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Tây Bắc      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 6: Mục đích chủ yếu trong khai thác ở nước ta không phải để?
A. Xuất khẩu thu ngoại tệ
B. Làm nhiên liệu cho nhà máy thủy điện
C. Làm nhiên liệu cho công nghiệp háo chất, luyện kim
D. Làm chất đốt cho các hộ gia đình
Câu 7 : Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm:
A. 1986      B. 1990
C. 1991      D. 1996
Câu 8: Hải bề trầm tích có triển vọng vè trữ liệu và khả năng khai thác dầu khí lớn nhất của nước ta là:
A. Bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn
B. Bể Hoàng sa và bể Trường sa
C. Bể sông Hồng và bể Phú Khánh
D. Bể Malai – Thổ Châu và bể Vũng Mây –Tư Chinh
Câu 9: Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là:
A. Hồng Ngọc      B. Rạng Đông
C. Rồng      D. Bạch Hổ
Câu 10: Việc khi thác dầu thổ ở nước ta hiện nay chủ yếu để
A. Dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện
B. Dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước
C. Xuất khẩu thu ngoại tệ
D. Dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
D
A
B
B
D
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
D
A
A
D
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM