Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu 1: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?
A. 5 vùng      B. 4 vùng
C. 7 vùng      D. 8 vùng

Câu 2: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Bắc Trung Bộ      D. Tây Nguyên
Câu 3: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên       D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 4: trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ      D. Tây NGuyên
Câu 5: xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?
A. Duyên hải Nam Trung Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đông Nam Bộ      D. Tây Nguyên
Câu 6: vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác
A. Đồng bằng sông Cửu Long      B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ      D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 7: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Có mật độ dân số
B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp
C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản
D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi
Câu 8: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?
A. Có mật độ dân số cao
B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh
C. Có nhiều dân tộc ít người
D. Điều kiện giao thông rất khó khăn
Câu 9: Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều
A. Thế mạnh vê cà phê và cao su
B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh
C. Trình độ thâm canh cao
D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản
Câu 10: điểm giống hau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng
B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản
C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản
D. Có mùa đông lạnh
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
C
B
D
C
B
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
A
B
C
A
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM