Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp(tiếp)

Câu 11: Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có
A. Nhiều đất phèn, đất mặn
B. Trình độ tham canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp
C. Thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy hải sản
D. Điều kiện giao thông vận tải không thuận lợi

Câu 12: các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có
A. Mật độ dân số cao      B. Trình độ thâm canh cao
C. Mùa đông lạnh      D. Thế mạnh về các cây chè, sở , hồi
Câu 13: ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta
A. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất
B. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn
C. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp
D. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên
Câu 14: cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng?
A. Tăng tỉ trọng của lơn và thủy sản nước ngọt
B. Giảm tỉ trọng của điều và cao su
C. Tăng tỉ trọng của cà phê và cói
D. Giảm tỉ trọng của đay và dừa
Câu 15: vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào
A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt      B. Trồng cà phe và đậu tương
C. Trồng đay và cói      D. Trồng chè và dừa
Câu 16: kinh tế trang trại ở nước ta
A. Là một mô hình sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền
B. Chỉ tập trung vào trồng cây hàng năm
C. Chỉ tập trung vào trồng cây lâu năm
D. Phát triển kinh tế hộ gia đình
Câu 17: kinh tế trang trại ở nước ta
A. Mới được hình thành và phát triển từ năm 2010
B. Góp phần đưa nông nghiệp lên snar xuất hàng hóa
C. Chỉ tập trung vào ngành trồng trọt
D. Chỉ tập chung vào nuôi trồng thủy sản
Câu 18: ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Cửu Long      B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ      D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 19: một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Longn hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là
A. Được nhà nước hỗ trợ toàn bộ
B. Hệ thống sông ngòi không bị cạn nước về mùa khô
C. Tốc độ đô thị hóa và tăng dân số nhanh
D. Có diện tích mặt nước, rừng ngập mặn lớn
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Đáp án
B
C
D
A
B
D
B
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM