Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp)

Câu 13: hoạt động nào sau đây thuộc về lâm nghiệp
A. Mở rộng diện tích trồng chè
B. Vận chuyển gỗ đã qua chế biến
C. Xuất khẩu đồ gỗ mĩ nghệ
D. Khia thác, chế biến gỗ và lâm sản

Câu 14: nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta hiện ay là do
A. Khai thác bừa bãi, quá mưc      B. Sự tàn phá của chiến tranh
C. Nạn cháy rừng      D. Du canh, du cư
Câu 15: nạn chặt phá rừng và cháy rừng những năm gần đây diễn ra nhiều nhất ở
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ      D. Tây Nguyên
Câu 16: Trong các địa phương dưới đây, nơi có ti lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là
A. Quảng Bình      B. Bình Dương
C. Thái Bình      D. Vĩnh Phúc
Câu 17: trong các địa phương dưới đây, nơi có tỉ lệ diệ tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là
A. Hưng Yên      B. Bình Dương
C. Kon Tum      D. Vĩnh Phúc
Câu 18: Trong việc sử dụng rung ngập mặn phía Tây Nam của Đồng bằng sông Cửu Long không nên :
A. Cải tạo mọt phần thích hợp thành bãi nuôi tôm
B. Trồng vú sữa, kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái
C. Tieps tục trồng rừng và mở rộng diện tích rừng
D. Cải tạo để trồng lúa và nuôi tủ sản nước ngọt
Câu 19:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta ?
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 20: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, thủy sản dưới 5% phân bố củ yếu ở hai vùng?
A. Đông nam Bộ, Bắc Trung BỘ
B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
C. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc BỘ
D. Đồng bằng sông Cửu Long , Tây Nguyên
Câu 21: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng ( năm 2007) cao tập trung chủ yếu ở hai vùng:
A. Đồng bằng sông Cửu Long , duyên hải Nam Trung Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ
D. Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng
Câu 22: Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất nước là
A. Bình Thuận , Bình Định      B. Kiên Giang, Cà Mau
C. Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu      D. Cà Mau, Bình Thuận
Câu 23 Căn cứ vào biểu đồ Thủy sản ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta tăng
A. Khoảng 1,6 lần      B. Khoảng 2,6 lần
C. Khoang 3,6 lần       D. Khoảng 4,6 lần
Câu 24: căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp ( năm 2007) ở atlat địa lí Việt nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là
A. Bắc Giang, Thanh Hóa      B. Nghệ An , Sơn La
C. Nghệ An , Lạng Sơn      D. Thanh Hóa, Phú Thọ
Câu 25: căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp ( năm 2007) ở atlat địa lí Việt nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng
A. 1284 nghìn ha      B. 1428 nghìn ha
C. 1824 nghìn ha      D. 12184 nghìn ha
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18

Đáp án
D
A
D
A
C
D

Câu
19
20
21
22
23
24
25
Đáp án
D
C
B
C
C
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM