Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Câu 1: Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23° 22' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh
A. Lào Cai      B. Cao Bằng
C. Hà Giang      D. Lạng Sơn

Câu 2: Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8° 30'N tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh
A. Kiên Giang      B. Cà Mau
C. An Giang      D. Bạc Liêu
Câu 3: Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102° 09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh
A. Lai Châu      B. Điện Biên
C. Sơn La      D. Hòa Bình
Câu 4: Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 102° 24'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh
A. Quảng Ninh      B. Bình Định
C. Phú Yên      D. Khánh Hòa
Câu 5: Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, giáp với các nước
A. Trung Quốc, Mianma, Lào
B. Trung Quốc, Lào, Campuchia
C. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
D. Trung Quốc, Lào, Campucia, Thái Lan
Câu 6: Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với
A. Lào      B. Trung Quốc
C. Campuchia      D. Thái Lan
Câu 7: Đường bờ biển của nước ta dài 3260 km, chạy từ
A. Tỉnh Quang Ninh đến tỉnh Cà Mau
B. Tỉnh Lạng Sơn đế tỉnh Cà Mau
C. Tỉnh lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang
D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang
Câu 8: Huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc
A. Tỉnh Quảng Trị      B. Thành phố Đà Nẵng
C. Tỉnh Khánh Hòa      D. Tỉnh Quảng Ngãi
Câu 9: Huyện đảo Trường Xa trực thuộc
A. Thành phố Đà Nẵng      B. Tỉnh Quảng Nam
C. Tỉnh Khánh Hòa      D. Tỉnh Quảng Ngãi
Câu 10: Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về dộ dài đường biên giới trên đấ liền với nước ta là
A. Trung Quốc, Lào, Campuchia
B. Trung Quốc, Campuchia, Lào
C. Lào, Campuchia, Trung Quốc
D. Lào, Trung Quốc, Campuchia
Câu 11: Cho sơ đồ sau :
Các vùng biển đánh theo thứ tự I, II, III.IV lần lượt là
A. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền về kinh tế
B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế
C. Cùng đặc quyền về kinh tế, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải
D. Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế
Câu 12: Vùng tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là
A. Vùng tiếp giáp lãnh hải      B. Lãnh hải
C. Vùng đặc quyền về kinh tế      D. Nội thủy
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
B
D
B
A
Câu
7
8
9
10
11
12
Đáp án
D
B
C
D
B
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM