Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi

Câu 1: Dãy núi cao, đồ sộ Hoàng Liên Sơn nằm trong vùng núi
A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam
C. Đông Bắc      D. Tây Bắc

Câu 2: Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Chiều nằm trong vùng núi
A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam
C. Đông Bắc      D. Tây Bắc
Câu 3: các cao nguyên badan: Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh nằm trong vùng núi:
A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam
C. Đông Bắc      D. Tây Bắc
Câu 4: các cao nguyên đá vôi: Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu nằm trong vùng núi:
A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam
C. Đông Bắc      D. Tây Bắc
Câu 5: các đỉnh núi Pu Hoạt, Khoan La San nằm trong vùng núi:
A. Đông Bắc      B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam
Câu 6: các đỉnh núi Rào Cỏ, Hoành Sơn nằm trong vùng núi:
A. Đông Bắc      B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam
Câu 7:Sông Chảy, sông Lô chảy qua vùng núi
A. Đông Bắc      B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam
Câu 8: Sông Đà, sông Mã chay qua vùng núi:
A. Đông Bắc      B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
B
D
B
C
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM