Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Câu 1: Thiên nhiên nước ta không cóđai cao nào dưới đây?
A. Đai xích đạo gió mùa      B. Đai cận nhietj đới gió mùa trên núi
C. Đai nhiệt đới gió mùa      D. Đai ôn đới gió mùa trên núi

Câu 2: ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình
A. Dưới 500 – 600m      B. Dưới 600-700m
C. Dưới 700 – 800m      D. Dưới 800-900m
Câu 3: ở miền Nam nước ta, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao?
A. 600-700m      B. 700-800m
C. 800-900m      D. 900-1000m
Câu 4: Trong đai nhiệt đới gió mùa, khí hậu có đặc điểm
A. Nóng, ẩm quanh năm
B. Mà hạ nóng( trung bình tháng trên 25ºC). độ ẩm thay đổi tùy nơi
. Mát mẻ ( không tháng nào trên 25ºC). lượng mưa, ẩm lớn
D. Quanh năm nhiệt độ dưới 15ºC
Câu 5: cảnh quan trong đai nhiệt đới gió mùa gồm
A. Rừng cận xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh
B. Rừng rậm xích đạo và rừng nhiệt đới gió mùa
C. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộngthường xanh và rừng nhiệt đới gió mùa
D. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh và rừng cận nhiệt đới lá rộng
Câu 6: Ở vùng đồi núi thấp, nhóm chủ yếu là :
A. Đất cát      B. Đất phèn
C. Đất feralit      D. Đất mùn thô
Câu 7: Ở miền Bắc đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao
A. từ 600-700m lên 1600m      B. Từ 700-800m lên 2600m
C. Từ 600-700m lên 2600m      D. Từ 700-800m lên 1600m
Câu 8 Ở miền Nam đai cận nhiệt gió mùa trên núi có độ cao
A. Từ 600-700m lên 2600m      B. Từ 700-800m lên 2600m
C. Từ 800-900m lên 2600m      D. Từ 900-1000m lên 2600m
Câu 9: Khí hậu ở đai cận nhiệt đới gió màu trên núi có đặc điểm là
A. Mùa hạ nóng ( nhiệt độ trung bình tháng trên 25ºC)
B. Mát mẻ (không có tháng nào nhiệt độ trên 25ºC)
C. Nóng, nhiệt độ trung bình các tháng trong năm đều trên 25ºC
D. Quanh năm nhiệt độ dưới 15ºC
Câu 10: Các hệ sinh thái cận nhiệt đới là rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn xuát hiện ở độ cao?
A. Từ 600-700m đến 1600-1700m      B. Từ 1600-1700m đến 2000m
C. Từ 2000m đến 2600m      D. Từ 2600m trở lên
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
B
D
B
C
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
C
C
D
B
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM