Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều
A. Bắc – Nam, Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao
B. Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao
C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam
D. Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao

Câu 2: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
B. Cận xích đạo gió mùa
C. Cận nhiệt đơi hải dương
D. Nhiệt đới lục địa khô
Câu 3: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
B. Cận xích đạo gió mùa
C. Cận nhiệt đơi hải dương
D. Nhiệt đới lục địa khô
Câu 4: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là
A. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
B. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
C. Nhiệt độ trung bình trên 25ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
D. Nhiệt độ trung bình trên 25ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
Câu 5: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là
A. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
B. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
C. Nhiệt độ trung bình trên 25ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
D. Nhiệt độ trung bình trên 25ºC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
Câu 6: Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra)
A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo
B. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC
C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18ºC
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
Câu 7: Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào)
A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo
B. Nhiệt độ trung bình trên 20ºC
C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18ºC
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
Câu 8: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra)
A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa
B. Đới rừng nhiệt đới gió mùa
C. Đới rừng xích đạo
D. Đới rừng lá kim
Câu 9: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào)
A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa
B. Đới rừng xích đạo
C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa
D. Đới rừng lá kim
Câu 10: Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là:
A. Đông Nam Bộ
B. Cực Nam Trung Bộ
C. Vùng ven biển miền Trung
D. Tây Nguyên
Đáp án


Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
D
A
D
A
Câu
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
B
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM