Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)(tiếp)

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là
A. Vùng núi Đông Bắc      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Duyên hải miền Trung      D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 14: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. Sông Mã      B. Sông Cả
C. Sông Gianh      D. Sông Bến Hải
Câu 15: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông lướn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là
A. Sông Hông      B. Sông Kì Cùng- Bằng Giang
C. Sông Mê Công      D. Sông Thái Bình
Câu 16: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là
A. Đak Krông, La Súp      B. Xê Xan, Xrê Pôc
C. Xê Công, Sa Thầy      D. Xê Xan, Đak Krông
Câu 17: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là
A. Hồ Dầu Tiếng, hồ Lắk      B. Hồ dầu Tiếng, hồ Kẻ Gỗ
C. Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An      D. Hồ Trị An, hồ Thác Bà
Câu 18: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất feralit trên đá badan có quy mô lớn nhất ở nước ta là
A. Đông Bắc       B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên      D. Đông Nam Bộ
Câu 19: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đát mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là
A. Đông Bắc      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Duyên hải miền Trung      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 20: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Dất feralit trên đá badan, đất xám trên phù sa cổ
B. Đất phù sa sông, đát xám trên phù sa cổ
C. Đất phèn, đất feralit trên đá badan
D. Đất xám trên phù sa cổ, đát feralit trên đá vôi
Câu 21: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất cát biển ở nước ta phân bố ở?
A. Đồng bằng Thanh- Nghệ-Tĩnh      B. Đồng bằng ssong Hồng
C. Đồng bằng duyên hải miền Trung      D. Đồng bằng sống Cửu Long
Câu 22: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở
A. Vùng núi Hoàng Liên Sơn      B. Vùng núi Phong Nha- Kẻ Bàng
C. Vùng núi Ngọc Linh      D. Vùng cao nguyên Lâm Viên
Câu 23: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào duois đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Cát Bà      B. Xuân Thủy
C. Ba Vì      D. Ba Bể
Câu 24: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu vực địa lí động vật là
A. Khu Đông Bắc      B. Khu Bắc Trung Bộ
C. Khu Trung Trung Bộ      D. Khu Nam Trung Bộ
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
Đáp án
C
B
B
B
C
C
Câu
19
20
21
22
23
24
Đáp án
D
A
C
A
D
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM