Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 9)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 9)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Dự kiến đến năm 2020, tỉ lệ người cao tuổi trên thế giới chiếm khoảng:
A. 14%.       B. 17%.
C. 19%.       D. 22%.

Câu 2: (0,5 điểm) Bùng nổ dân số trên thế giới chủ yếu từ nhóm nước và khu vực nào?
A. Khu vực châu Phi và Mĩ La-tinh.
B. Các nước đang phát triển.
C. Các nước NIC.
D. Các nước tư bản phát triển.
Câu 3: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Năm gia nhập vào ASEAN
Nước gia nhập
1. Năm 1967
2. Năm 1984
3. Năm 1995
A. Thái Lan, Xin-ga-po.
B. Việt Nam.
C. Bru-nây.
D. Lào.
Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tế công nghiệp đã ra đời trên thế giới ở nước nào sau đây?
A. Nước Anh.
B. Nước Nhật Bản và Tây Ban Nha.
C. Nước Hoa Kì.
D. Nước Cộng hòa Liên bang Đức.
Câu 5: (0,5 điểm) Trên thế giới, sự đầu tư lớn nhất hiện nay tập trung phát triển nền kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế tri thức.
B. Kinh tế nông nghiệp.
C. Kinh tế công nghệp.
D. Kinh tế các ngành khai thác.
Câu 6: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Các nước đang phát triển
Chiếm tỉ lệ thế giới (năm 2005)
1. Gia tăng dân số
2. Dân số
A. Chiếm 95%.
B. Chiếm 90%.
C. Chiếm 80%.
Câu 7: (0,5 điểm)Số người cao tuổi trên thế giới hiện nay tập trung nhiều nhất là khu vực nào?
A. Tây Âu.
B. Bắc Mĩ.
C. Đông Âu.
D. Châu Mĩ La-tinh.
Câu 8: (0,5 điểm) Thách thức hiện nay thế giới đang phải đối mặt đó chính là:
A. Ô nhiễm môi trường.
B. Sự nóng lên của Trái Đất.
C. Bùng nổ dân số của các nước đang phát triển.
D. Các ý trên đúng.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nền kinh tế thế giới hiện nay có những đặc điểm cơ bản gì?
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu giai đoạn hình thành và đặc trưng chính của cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
1/A, 2/C, 3/B
A
A
1/A, 2/C
A
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thế giới hiện nay
   - Toàn cầu hóa kinh tế phát triển nhanh, ngày càng hướng đến nền kinh tế tri thức.
   - Phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
   - Xu hướng phát triển kinh tế là chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu.
   - Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững.
Câu 2: (3 điểm)
   - Giai đoạn hình thành của cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới.
Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới vào cuối thế kỉ XVIII.
   - Đặc trưng chính của cuộc cách mạng công nghệp trên thế giới:
      + Giai đoạn quá độ từ nền sản xuất thủ công sang nền sản xuất cơ khí.
      + Một quá trình đổi mới công nghệ, đặc biệt nhất ở những nước kinh tế phát triển.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM