Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 8)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 8)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Vấn đề đang được quan tâm nhất trên toàn cầu hiện nay, đó chính là:
A. Luồng di cư lao động từ châu Á sang châu Âu.
B. Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển.
C. Sự đói nghèo và bệnh tật ở châu Phi.
D. Nhóm dưới 15 tuổi ngày càng nhiều.

Câu 2: (0,5 điểm) Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, đó chính là:
A. Do sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
B. Do tăng lượng khí CO2 trong khí quyển.
C. Do khai thác quá mức các loại khoáng sản.
D. Do trình độ công nghệ trong sản xuất lạc hậu.
Câu 3: (0,5 điểm)Hiện nay lỗ thủng tầng ôdôn ở Nam Cực đã mở rộng bao nhiêu km2?
A. Khoảng 16 triệu km2.
B. Khoảng 20 triệu km2.
C. Khoảng 28 triệu km2.
D. Khoảng 36 triệu km2.
Câu 4: (0,5 điểm) Hiện nay đầu tư nước ngoài của các nước G7 đã chiếm bao nhiêu % GDP?
A. 16,8%.       B. 20,7%.
C. 36,5%.       D. 42,7%.
Câu 5: (0,5 điểm) Kinh tế tri thức là một giai đoạn phát triển mới của các nền kinh tế, sau giai đoạn nào?
A. Sau giai đoạn kinh tế công nghiệp.
B. Sau thời kì phát triển nông nghiệp đa dạng sản phẩm.
C. Sau giai đoạn kinh tế dựa trên kĩ thuật và công nghệ cao.
D. Các ý trên sai.
Câu 6: (0,5 điểm) Số thành viên của EU tính đến tháng 5/2007 là bao nhiêu nước?
A. 25 nước.       B. 27 nước.
C. 28 nước.       D. 29 nước.
Câu 7: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất dẫn đến nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng lên?
A. Do lượng khí CO2 tăng trong khí quyển.
B. Do động đất và núi lửa.
C. Do bùng nổ dân số thế giới.
D. Do khí thải công nghiệp ở các nước phát triển.
Câu 8: (0,5 điểm) Theo số liệu điều tra thì trên thế giới hiện nay có khoảng bao nhiêu triệu người thiếu nước sạch?
A. Khoảng 1,3 tỉ người.
B. Khoảng 700.000 người.
C. Khoảng 1,8 tỉ người.
D. Khoảng 200.000 người.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy điền những thông tin đúng vào bảng sau đây:
Nhóm nước
Những đặc điểm nổi bật về trình độ phát triển kinh tế
1. Đang phát triển.
2. Phát triển.
Câu 2: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở các nước phát triển dẫn đến những hậu quả về kinh tế - xã hội như thế nào?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
B
C
B
A
B
A
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Điền những thông tin đúng vào bảng
Nhóm nước
Những đặc điểm nổi bật về trình độ phát triển kinh tế
1. Đang phát triển
- Khoa học kĩ thuật lạc hậu, kinh tế chậm phát triển.
- Nợ nước ngoài nhiều, một số nước đang thực hiện công nghiệp hóa.
- GDP trung bình trên đầu người thấp.
2. Phát triển
- Khoa học kĩ thuật – công nghệ hiện đại, kinh tế phát triển nhanh.
- Tổng sản phẩm trong nước lớn, đầu tư ra nước ngoài nhiều.
- GDP trung bình trên đầu người cao.
Câu 2: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở các nước phát triển dẫn đến những hậu quả về kinh tế - xã hội.
   Các nước phát triển có dân số chiếm khoảng 20% dân số thế giới; sự già hóa dân số sẽ gây những khó khan sau:
      - Ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, thay đổi cơ cấu kinh tế.
      - Thiếu lao động để sản xuất.
      - Chi phí phúc lợi xã hội cho người già cao và ngày càng tăng.
      - Thu nhập của một số gia đình bị hạn chế.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM