Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 71)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 71)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Kinh tế Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu là nhờ cải cách theo hướng chính là:
A. Mở cửa và tự do hóa.
B. Tự lực và bao cấp.
C. Phát triển nông nghiệp hàng đầu.
D. Phát triển mạnh sản xuất hàng tiêu dung.

Câu 2: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình của Trung Quốc năm 2005 là:
A. 125 người/km2.      B. 136 người/km2.
C. 143 người/km2.      D. 150 người/km2.
Câu 3: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Sản phẩm
Sản lượng của Trung Quốc (năm 2004)
1/ Than
2/ Thép thô
A. 272,8 triệu tấn.
B. 1634,9 triệu tấn.
C. 1350,0 triệu tấn.
Câu 4: (0,5 điểm) Dân số đông sẽ tạo áp lực gì cho xã hội Trung Quốc?
A. Mất cân bằng giới tính.
B. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
C. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.
D. Ý B và C đúng.
Câu 5: (0,5 điểm) Hai sông Sa-lu-en và I-ra-oa-đi nằm ở nước nào của Đông Nam Á?
A. In-đô-nê-xi-a.      B. Mi-an-ma.
C. Phi-lip-pin.      D. Lào.
Câu 6: (0,5 điểm) Tuyến đường sắt xuyên Á mà ASEAN hợp tác xây dựng chạy từ:
A. Xin-ga-po qua Việt Nam đến Côn Minh (Trung Quốc).
B. Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam) đến Băng Cốc (Thái Lan).
C. Hà Nội (Việt Nam) đến Viên Chăn (Lào).
D. Phnôm-pênh (Cam-pu-chia) đến Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam).
Câu 7: (0,5 điểm) Thu nhập bình quân đầu người của Xin-ga-po năm 2004 đạt:
A. 20.500 USD.      B. 22.350 USD.
C. 25.207 USD.      D. 27.200 USD.
Câu 8: (0,5 điểm) Đông Ti-mo tuyên bố độc lập tách ra từ nước nào?
A. Phi-lip-pin.      B. Ma-lai-xi-a.
C. In-đô-nê-xi-a.      D. Xin-ga-po.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày những đặc điểm về thương mại và tài chính của Nhật Bản.
Câu 2: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a (đơn vị %):
Năm
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
1985
4,0
34,8
61,2
1995
3,3
26,3
70,2
2000
3,7
25,6
70,7
2004
3,0
26,0
71,0
Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân hteo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a và nhận xét.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
1/B, 2/A
D
B
A
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những đặc điểm về thương mại và tài chính của Nhật Bản.
   - Thương mại và tài chính là hai ngành có vai trò hết sức to lớn trong dịch vụ Nhật Bản.
   - Thương mại đứng thứ tư thế giới (sau Hoa Kì, CHLB Đức, Trung Quốc).
   - Xuất khẩu trở thành động lực của sự tăng trưởng kinh tế.
   - Ngân hàng, tài chính hàng đầu thế giới, đầu tư ra nước ngoài ngày càng lớn.
   - Có đội tàu biển có trọng tải lớn.
Câu 2: (3 điểm)
   - Biểu đồ miền:
   - Nhận xét:
      + Cơ cấu lao động của ba khu vực kinh tế Ô-xtrây-li-a thay đổi.
      + Cao nhất là khu vực III và tăng.
      + Thấp nhất là khu vực I và giảm.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM