Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 7)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 7)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Tổng sản phẩm trong nước của thế giới năm 2004 là 40.898,0 tỉ USD. Trong đó EU chiếm 12690,5 tỉ USD, với tỉ lệ là:
A. 31%.       B. 16,9%.
C. 21,7%.       D. 27,1%.

Câu 2: (0,5 điểm) Tăng trưởng kinh tế khoảng ¾ ở các nước công nghiệp phát triển là dựa vào thế mạnh nào hiện nay?
A. Tiến bộ của khoa học và công nghệ.
B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Dân số đông và phát triển nhanh.
D. Nguồn tài nguyên đa dạng.
Câu 3: (0,5 điểm) Năm nào sau đây mà Liên hiệp quốc đưa ra khái niệm kinh tế tri thức?
A. Năm 1970
B. Năm 1985
C. Năm 1990
D. Năm 2000
Câu 4: (0,5 điểm) Nhân tố nào có vai trò quyết định để hình thành và phát triển toàn cầu hóa kinh tế?
A. Do thương mại trên thế giới phát triển nhanh.
B. Sự phân công lao động trong các ngành kinh tế.
C. Do tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại.
D. Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển.
Câu 5: (0,5 điểm) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở các nước phát triển, trung bình hiện nay là:
A. 0,1%.
B. 0,9%.
C. 1,0%.
D. 1,3%.
Câu 6: (0,5 điểm) Khoảng cách dân số giàu nhất và nghèo nhất trên thế giới gấp bao nhiêu lần , vào đầu thế kỉ XXI?
A. Gấp 48 lần.
B. Gấp 76 lần.
C. Gấp 96 lần.
D. Gấp 150 lần.
Câu 7: (0,5 điểm)Hiện nay, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á chưa phải là thành viên của ASEAN?
A. Nước Phi-lip-pin.
B. Nước Ddooong Ti-mo.
C. Nước Mi-an-ma.
D. Nước Xin-ga-po.
Câu 8: (0,5 điểm) Dân số thế giới tăng nhanh nhất vào giai đoạn nào sau đây?
A. Nửa sau thế kỉ XX.
B. Cuối thế kỉ XIX.
C. Đầu thế kỉ XXI.
D. Đầu thế kỉ XX.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở nước phát triển và bùng nổ dân số ở nước đang phát triển có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 2: (3 điểm) Các nước NIC có những biểu hiện gì về kinh tế hiện nay?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
C
C
A
D
B
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở nước phát triển và bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội
   - Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người, trong đó các nước đang phát triển chiếm 81%.
   - Sự tăng, giảm dân số ở các nhóm nước khác nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
   - Các nước phát triển:
      + Tỉ suất gia tăng dân số thấp hoặc không tăng dẫn đến già hóa dân số.
      + Ảnh hưởng:
         • Thiếu nguồn lao động.
         • Tỉ lệ người già ngày càng nhiều, chi phí tiền phúc lợi xã hội cao.
   - Các nước đang phát triển:
      + Gia tăng dân số nhanh (bùng nổ dân số).
      + Kinh tế còn chậm phát triển.
      + Ảnh hưởng:
         • Giải quyết việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế,…
         • Môi trường hủy hoại nhanh.
Câu 2: (3 điểm) Các nước NIC có những biểu hiện về kinh tế hiện nay.
   - Trong nhiều thập kỉ của thế kỉ XX đến nay các nước NIC có những biểu hiện về sự phát triển kinh tế.
   - Tập trung đầu tư phát triển khu vực II và khu vực III.
   - Tốc độ phát triển khu vực III nhanh nhất.
   - Có sự dịch chuyển rất lớn trong cơ cấu kinh tế.
   - Phát triển nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng ra xuất khẩu.
   - Nhiều sản phẩm công nghiệp cạnh tranh trên thị trường thế giới.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM