Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 69)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 69)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Canh tác lúa cạn thường gắn liền với nền nông nghiệp nào?
A. Nông nghiệp hiện đại.
B. Nông nghiệp nương rẫy.
C. Nông nghiệp quá độ.
D. Các ý trên sai.

Câu 2: (0,5 điểm) Vùng duyên hải của Trung Quốc phát triển kinh tế nhanh là nhờ:
A. Hình thành trung tâm dạy nghề.
B. Tiếp giáp biển.
C. Chính sách mở cửa.
D. Thu hút lao động nước ngoài.
Câu 3: (0,5 điểm) Chiếm 4% dân số Ô-xtrây-li-a hiện nay là dân cư có nguồn gốc:
A. Châu Á.      B. Châu Phi.
C. Châu Âu.      D. Dân cư bản địa.
Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tế Trung Quốc trải qua nhiều biến động nhất là thời kì nào?
A. Từ năm 1949 đến 1957.
B. Thời kì đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa.
C. Từ năm 1978 đến năm 2000.
D. Sau năm 2000.
Câu 5: (0,5 điểm) Nhật Bản có dân số 127,7 triệu người, số người 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 16,8%.         B. 19,2%.            C. 25,3%.            D. 28,2%.
Câu 6: (0,5 điểm) Các trung tâm công nghiệp lớn Phu-cu-ô và Na-ga-sa-ki nằm ở đảo nào của Nhật Bản?
A. Đảo Kiu-xiu.B.       Đảo Hôn-su.
C. Đảo Hô-cai-đô.      D. Đảo Xi-cô-cư.
Câu 7: (0,5 điểm) Ma Cao được Trung Quốc thu hồi từ nước nào sau đây?
A. Tây Ban Nha.      B. Anh.
C. Bồ Đào Nha.      D. Hoa Kì.
Câu 8: (0,5 điểm) Vùng đông nam Trung Quốc thích hợp nhất loại cây trồng nào?
A. Ngô, lúa mì.
B. Lúa gạo, mía, cao su.
C. Cà phê, cao su.
D. Cây ăn quả nguồn gốc ôn đới.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua một số năm sau đây (đơn vị tỉ USD):
Năm
1990
1995
2000
2001
2004
Xuất khẩu
287,6
443,1
479,2
403,5
565,7
Nhập khẩu
235,4
335,9
379,5
349,1
454,9
Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản.
Câu 2: (3 điểm) Chứng minh Ô-xtrây-li-a có một nền nông nghiệp hiện đại.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
A
B
B
A
C
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Biểu đồ:
   - Nhận xét: Từ năm 1990 đến 2004:
      + Cán cân thương mại suất siêu, cán cân thương mại tăng 59 tỉ USD nhưng không ổn định.
      + Xuất khẩu tăng: 278,1 tỉ USD (gấp 2 lần).
      + Nhập khẩu tăng: 219,1 tỉ USD (hơn 1,9 lần)
Câu 2: (3 điểm) Chứng minh Ô-xtrây-li-a có một nền nông nghiệp hiện đại.
   - Ô-xtrây-li-a là một nước có nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất dựa vào các trang trại quy mô lớn, trình độ kĩ thuật cao.
   - Đất trồng trọt và chăn nuôi chiếm 6% diện tích tự nhiên, sử dụng 5,6% lao động, chiếm 4% GDP và đóng góp 25% giá trị xuất khẩu.
   - Chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nhiều như len, sữa, thịt bò.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM