Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 68)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 68)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Thể hiện rõ nhất về thời tiết vào mùa đông ở Ai Cập là:
A. Nhiệt độ trung bình 26 – 34oC.
B. Có gió cát với tốc độ 150km/h.
C. Lượng mưa rất cao.
D. Ban đêm nhiệt độ xuống 6oC.

Câu 2: (0,5 điểm) Thủ đô của Ai Cập có tên gọi là:
A. En-phai-um.      B. At-xu-an.
C. Cai-rô.      D. Na-se.
Câu 3: (0,5 điểm) Khi mới thành lập, ASEAN gồm những thành viên nào?
A. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Lào.
B. Phi-lip-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.
D. Mi-an-ma, Xin-ga-po, Thái Lan.
Câu 4: (0,5 điểm) Mục đích chính của chương trình kinh tế mới ở LB Nga từ năm 2000 là:
A. Khai thác vùng Xi-bia.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường.
C. Thay đổi cơ cấu cây trồng.
D. Đầu tư nhiều cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.
Câu 5: (0,5 điểm) LB Nga có diện tích lớn nhất thế giới và trải dài trên mấy múi giờ?
A. 8 múi giờ.      B. 9 múi giờ.
C. 11 múi giờ.      D. 12 múi giờ.
Câu 6: (0,5 điểm) Pháp có dân số 60,7 triệu người (năm 2005), trong đó người nước ngoài nhập cư 6,4%, là bao nhiêu triệu người?
A. Gần 3,2 triệu người.
B. Gần 3,9 triệu người.
C. Gần 5 triệu người.
D. Gần 5,8 triệu người.
Câu 7: (0,5 điểm) Trong thương mại quốc tế của nước ta (năm 2005) thì buôn bán giữa Việt Nam với ASEAN chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 14%.            B. 20%.            C. 25%.            D. 30%.
Câu 8: (0,5 điểm) Ấn Độ nằm án ngữ trên đường biển quốc tế nào?
A. Thái Bình Dương – Đại Tây Dương.
B. Địa Trung Hải - Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương – Địa Trung Hải.
D. Các ý trên sai.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy kể tên các nước ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.
Câu 2: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu cơ cấu kinh tế cảu Ấn Độ:
Năm \Khu vực
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
1985
29.1
25.1
45.5
2004
21.8
26.1
52.1
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Ấn Độ năm 1985 và 2004 và nhận xét.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
C
B
C
B
D
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Tên các nước ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.
   - Đông Nam Á có 11 quốc gia, diện tích khoảng 4,2 triệu km2, dân số hơn 556,2 triệu người (năm 2005).
   - Các nước Đông Nam Á lục địa: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Mi-an-ma.
   - Các nước Đông Nam Á hải đảo: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Bru-nây và Đông Ti-mo.
Câu 2: (3 điểm)
   - Biểu đồ:
   - Nhận xét:
      + Cơ cấu kinh tế của Ấn Độ thay đổi ở hai năm 1985, 2004.
      + Khu vực III tỉ trọng cao nhất và tăng dần.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM