Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 66)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 66)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Hội nghị tuyên bố thành lập ASEAN diễn ra ở thủ đô của nước nào?
A. Băng-cốc (Thái Lan)
B. Hà Nội (Việt Nam)
C. Ma-ni-la (Phi-lip-pin)
D. Gia-cac-ta ( In-đô-nê-xi-a)

Câu 2: (0,5 điểm) Việt Nam có vùng biển chồng lấn với nước nào ở Đông Nam Á?
A. Thái Lan, Đông Ti-mo.
B. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.
C. Cam-pu-chia, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Bru-nây.
Câu 3: (0,5 điểm) Ý nào không đúng với đặc điểm khí hậu vào mùa hạ ở Ai Cập?
A. Ban ngày nhiệt độ ở sa mạc 40oC.
B. Có khí hậu ôn hòa.
C. Nhiệt độ trung bình 26oC - 34oC.
D. Ở sa mạc ban đêm nhiệt độ xuống 6oC.
Câu 4: (0,5 điểm) Tổng giá trị xuất, nhập khẩu của Ai Cập 20,4 tỉ USD. Cán cân thương mại – 5,4 tỉ USD (năm 2004). Vậy xuất khẩu là:
A. 5,7 tỉ USD.      B. 6,8 tỉ USD.
C. 7,1 tỉ USD.      D. 7,5 tỉ USD.
Câu 5: (0,5 điểm) Kênh đào Xuy-ê qua lãnh thổ Ai Cập không cần âu tàu là do:
A. Nước biển không đóng bang.
B. Kĩ thuật hiện đại của tàu biển.
C. Chiều dài kênh đào ngắn.
D. Mức nước ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần bằng nhau.
Câu 6: (0,5 điểm) Tác dụng của đập At-xu-an ở Ai Cập chính là:
A. Phát triển nông nghiệp phía Tây.
B. Dự trữ nước chống cháy rừng.
C. Hạn chế sa mạc hóa ven biển đỏ.
D. Điều chỉnh dòng nước chảy về châu thổ phía Bắc.
Câu 7: (0,5 điểm) Xếp thứ tự từ cao xuống thấp mật độ dân số trung bình của ba nước Đông Nam Á.
A. Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Việt Nam.
B. Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.
D. Mi-an-ma, Xin-ga-po, Bru-nây.
Câu 8: (0,5 điểm) Nước nào ở Đông Nam Á có GDP đạt hàng trăm tỉ USD mỗi năm?
A. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.
B. Xin-ga-po, Thái Lan.
C. Việt Nam, Phi-lip-pin.
D. Bru-nây.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày sự phát triển của công nghiệp chế biến, lắp ráp ôtô, xe máy, thiết bị điện tử của Đông Nam Á hiện nay.
Câu 2: (3 điểm) Nêu những đặc điểm cơ bản về kinh tế của Đông Nam Á.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
B
D
D
D
A
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự phát triển của công nghiệp chế biến, lắp ráp ôtô, xe máy, thiết bị điện tử của Đông Nam Á hiện nay.
   - Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Á phát triển đa dạng, nhất là công nghiệp chế biến và lắp ráp ôtô, xe máy, thiết bị điện tử đang phát triển mạnh và trở thành thế mạnh của Đông Nam Á.
   - Sản phẩm sản xuất có sức cạnh tranh nhờ lao động dồi dào, tiền công lao động thấp.
   - Các ngành này phân bố chủ yếu ở Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái lan, Việt Nam.
Câu 2: (3 điểm) Những đặc điểm cơ bản về kinh tế của Đông Nam Á.
   - Đang phát triển chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
   - Dựa vào sự chủ đạo của nền nông nghiệp nhiệt đới.
   - Nền kinh tế đang hướng ra xuất khẩu.
   - Có sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ khu vực I sang khu vực II và III.
   - Thực hiện mở cửa, thu hút đầu tư, liên doanh với nước ngoài, đào tạo lao động kĩ thuật cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM