Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 65)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 65)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Yếu tố hàng đầu để phát triển nông nghiệp hiện đại ở các nước Đông Nam Á chính là:
A. Đầu tư khai thác hải sản.
B. Thay đổi cơ cấu cây trồng.
C. Áp dụng kĩ thuật tiên tiến đầu vào.
D. Mở rộng diện tích trồng lúa.

Câu 2: (0,5 điểm) Xếp thứ tự từ cao xuống thấp ba nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới năm 2005.
A. Hoa Kì, Thái Lan, Việt Nam.
B. Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kì.
C. Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc.
D. Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ.
Câu 3: (0,5 điểm) Hiện nay chăn nuôi ở Ô-xtrây-li-a chiếm tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp là:
A. 58%.            B. 60%.            C. 64%.            D. 70%.
Câu 4: (0,5 điểm) Chủ tịch ASEAN có nhiệm kì thời gian là bao nhiêu năm?
A. Một năm, một lần.
B. Hai năm, một lần.
C. Không quy định thời gian.
D. Bốn năm, hai lần.
Câu 5: (0,5 điểm) Ngành kinh tế nào ở Ô-xtrây-li-a đang đóng 50% GDP hiện nay?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp mỏ.
C. Chế biến hải sản.
D. Các ngành kinh tế tri thức.
Câu 6: (0,5 điểm) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ô-xtrây-li-a năm 2005 là:
A. 0,3%.            B. 0,6%.            C. 1%.            D. 1,3%.
Câu 7: (0,5 điểm) Những trung tâm công nghiệp lớn nằm ở vùng đông nam Ô-xtrây-li-a là:
A. Pớt, Đac-uyn.
B. Xit-ni, Tao-xvin.
C. Xit-ni, Menben, A-đê-lai.
D. Men-ben, Đac-uyn.
Câu 8: (0,5 điểm) Chiếm 95% diện tích lãnh thổ Ai Cập chính là:
A. Vùng trồng lúa mì, lúa gạo.
B. Hoang mạc.
C. Diện tích rừng.
D. Châu thổ sông Nin.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày những thuận lợi của tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Ai Cập.
Câu 2: (3 điểm) Nêu những khó khăn về kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
D
B
A
D
B
C
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Ai Cập có diện tích 1 triệu km2, gồm 2 bộ phận thuộc hai châu lục Á và Phi.
   - Khoáng sản: dầu mỏ, quặng sắt, khí tự nhiên, man-gan, phốt phát, đá vôi, chì, kẽm,…
   - Châu thổ sông Nin rộng 24 nghìn km2, đất đai màu mỡ.
   - Giáp Địa Trung Hải, biển Đỏ với đường bờ biển dài 2.450km.
   - Cảnh quan tự nhiên của sông Nin.
Các yếu tố trên thuận lợi cho Ai Cập phát triển công nghiệp khai thác dầu mỏ, chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, điện, phát triển du lịch.
Câu 2: (3 điểm)
   - Đông Nam Á có số dân đông (556,2 triệu người, năm 2005), kinh tế phát triển năng động nhưng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
   - Bùng nổ dân số vẫn diễn ra ở một số nước.
   - Nợ nước ngoài nhiều.
   - Thiếu lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.
   - Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
   - Đa dân tộc, phân bố rải rác không theo biên giới quốc gia, khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị xã hội ở mỗi nước.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM