Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 62)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 62)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Ở Ai Cập người dân nước ngoài nào sau đây sinh sống nhiều nhất?
A. Tây Ban Nha và LB Đức.
B. Hoa Kì và Anh.
C. Ý và Pháp.
D. Nhật Bản và Hà Lan.

Câu 2: (0,5 điểm) Đông Nam Á đông dân, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên còn cao tạo sức ép cho xã hội, nhất là:
A. Ô nhiễm môi trường.
B. Các tệ nạn xã hội tăng.
C. Bệnh tật nhiều.
D. Khó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Câu 3: (0,5 điểm) Ô-xtrây-li-a đứng thứ sáu trên thế giới về:
A. Công nghiệp viễn thông.
B. Diện tích.
C. Xuất khẩu than đá.
D. Xuất khẩu len.
Câu 4: (0,5 điểm) Nước nào có lượng điện bình quân theo đầu người đứng thứ 6 trong 11 nước Đông Nam Á?
A. Việt Nam.      B. Lào.
C. Cam-pu-chia.      D. Đông Ti-mo.
Câu 5: (0,5 điểm) Nằm gọn trong đới khí hậu xích đạo là nước nào ở Đông Nam Ấ?
A. Việt Nam và Mi-an-ma.
B. Đông Ti-mo.
C. Phần lớn các đảo thuộc In-đô-nê-xi-a.
D. Phi-lip-pin.
Câu 6: (0,5 điểm) Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời vào năm nào?
A. Năm 1967.      B. Năm 1968.
C. Năm 1975.      D. Năm 1976.
Câu 7: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp nào mà Ô-xtrây-li-a đứng thứ 10 trên thế giới hiện nay?
A. Công nghiệp chế tạo ôtô.
B. Công nghiệp hàng không.
C. Công nghiệp sản xuất thiết bị điện.
D. Công nghiệp viễn thông.
Câu 8: (0,5 điểm) Vùng nào ở Ô-xtrây-li-a tập trung 90% dân số hiện nay?
A. Đồng bằng ven biển đông nam, tây nam.
B. Vùng nội địa rộng lớn.
C. Vùng tây bắc.
D. Ven bờ biển phía bắc.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày các giai đoạn chính về sự gia tăng dân số ở Ô-xtrây-li-a.
Câu 2: (3 điểm) Việc phát triển giao thông theo hướng đông – tây ở Đông Nam Á lục địa có những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
D
B
A
C
A
D
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Các giai đoạn chính về sự gia tăng dân số ở Ô-xtrây-li-a.
   - Ô-xtrây-li-a có dân số 20,4 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số thấp 0,6% (năm 2005).
   - Gia tăng dân số chủ yếu do nhập cư với các giai đoạn:
      + Trước 1973 chính sách “ nước Ô-xtrây-li-a da trắng” hủy bỏ nền dân cư từ châu Á đến rất đông.
      + Hiện nay 95% dân cư gốc châu Âu, 4% gốc châu Á, 1% thổ dân, cư dân đảo.
Câu 2: (3 điểm) Những ảnh hưởng của việc phát triển giao thông theo hướng đông – tây ở Đông Nam Á lục địa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
   - Do hướng địa hình khu vực Đông Nam Á chủ yếu là tây bắc – đông nam hoặc bắc – nam. Việc phát triển giao thông đông – tây khó khăn.
   - Các nước Đông Nam Á lục địa có chiều dài lãnh thổ gần như hướng bắc – nam.
   - Phát triển giao thông hướng đông – tây thuận lợi thông thương, hợp tác cùng phát triển kinh tế - xã hội.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM