Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 60)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 60)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Đông Nam Á ục địa?
A. Đan xen đồng bằng và đồi núi.
B. Địa hình chia cắt mạnh.
C. Không có hướng chung của địa hình.
D. Các dãy núi dài hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 2: (0,5 điểm) Dẫn đầu Đông Nam Á về sản lượng lúa và khai thác hải sản hiện nay là nước:
A. In-đô-nê-xi-a.      B. Việt Nam.
C. Ma-lai-xi-a.      D. Thái Lan.
Câu 3: (0,5 điểm) Ở Ô-xtrây-li-a, than đá tập trung nhiều nhất là ở vùng nào?
A. Ven biển phía Đông.
B. Vùng Tây Nam.
C. Vùng nộ địa.
D. Ven biển A-ra-phu-ra.
Câu 4: (0,5 điểm) Ô-xtrây-li-a là một trong mười nước đứng đầu thế giới về lĩnh vực nào hiện nay?
A. Khai thác hải sản và lâm sản.
B. Xuất khẩu lao động.
C. Đầu tư FDI.
D. Lao động kĩ thuật cao.
Câu 5: (0,5 điểm) Mật độ dân cư thấp nhất ở Ô-xtrây-li-a chính là vùng:
A. Dải đồng bằng Đông Nam.
B. Ven biển A-ra-phu-ra.
C. Vùng Tây Nam.
D. Vùng nội địa mênh mông.
Câu 6: (0,5 điểm) Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với Ai Cập?
A. Nằm trên con đường hàng hải ngắn nhất Đại Tây Dương - Ấn Độ Dương.
B. Phía Bắc giáp Biển Đỏ và Biển Đen.
C. Kênh đào Xuy-ê cắt ngang.
D. Là cầu nối châu Phi, Á, Âu.
Câu 7: (0,5 điểm) Sông Nin dài nhất thế giới, với đoạn chảy trong địa phận Ai Cập dài là:
A. 1.170km.      B. 1.390km.
C. 1.545km.      D. 1.760km.
Câu 8: (0,5 điểm) Có khí hậu ôn hòa, đó là vùng nào sau đây ở Ai Cập?
A. Vùng tiếp giáp nước Li-bi.
B. Vùng đông nam.
C. Ven biển Địa Trung Hải.
D. Các ý trên sai.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày những đặc điểm chủ yếu của dân cư Ai Cập.
Câu 2: (3 điểm) Nêu sự phân bố dân cư của Ô-xtrây-li-a.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
A
D
D
B
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những đặc điểm chủ yếu của dân cư Ai Cập.
   - Ai Cập nằm ở Bắc Phi, dân số 74 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 2% (năm 2005).
   - Tuổi thọ trung bình 70 tuổi, dân thành thị 43%, dân cư hoạt động trong ngành dịch vụ khoảng gần 50%, tỉ lệ biết đọc biết viết thấp (48%).
   - Người Ha-mít chiếm 99%, đạo Hồi thu hút 94% dân cư.
Câu 2: (3 điểm) Sự phân bố dân cư của Ô-xtrây-li-a.
   - Ô-xtrây-li-a có diện tích 7,74 triệu km2, dân số 20,4 triệu người, mật độ dân cư trung bình gần 3 người/km2.
   - Dân cư phân bố rất không đồng đều:
      + Các đồng bằng ven biển phía Đông Nam, Tây Nam chỉ có 3% diện tích, nhưng có 9% dân số.
      + Vùng nội địa rộng lớn chỉ có 0,03-0,3 người/km2.
      + Có 85% dân cư sống ở thành thị.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM