Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 58)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 58)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Loại khoáng sản nào mà Ô-xtrây-li-a xuất khẩu hàng đầu thế giới?
A. Đồng và man-gan.
B. Than đá và kim cương.
C. Quặng sắt.
D. Dầu mỏ và khí đốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ thấp đến cao về dân số của ba nước ở Đông Nam Á hiện nay.
A. Bru-nây, Đông Ti-mo, Xin-ga-po.
B. Xin-ga-po, Lào, Bru-nây.
C. Đông Ti-mo, Xin-ga-po, Bru-nây.
D. Bru-nây, Lào, Đông Ti-mo.
Câu 3: (0,5 điểm) Công nghiệp chế biến thực phẩm chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong giá trị xuất khẩu của Ô-xtrây-li-a?
A. Chiếm 20%.      B. Chiếm 27%.
C. Chiếm 32%.      D. Chiếm 36%.
Câu 4: (0,5 điểm) Hiệp định thương mại Ô-xtrây-li-a và Việt Nam được ký kết vào năm nào?
A. Năm 1979.      B. Năm 1985.
C. Năm 1990.      D. Năm 1994.
Câu 5: (0,5 điểm) Đạo Hồi đã có ở các nước Đông Nam Á hải đảo từ khi nào?
A. Thế kỉ XI.      B. Thế kỉ XIII.
C. Thế kỉ XV.      D. Thế kỉ XVI.
Câu 6: (0,5 điểm) Đông Nam Á có nguồn tài nguyên đa dạng, nhưng công nghiệp chưa phát triển là do:
A. Thiếu nguồn lao động.
B. Thị trường tiêu thụ hẹp.
C. Thiếu vốn đầu tư.
D. Chưa phát triển công nghiệp hóa.
Câu 7: (0,5 điểm) Hiện nay Ô-xtrây-li-a đã giành mấy giải Nô-ben về vật lý, y học, hóa học?
A. 4 giải Nô-ben.
B. 6 giải Nô-ben.
C. 8 giải Nô-ben.
D. 10 giải Nô-ben.
Câu 8: (0,5 điểm) Trở ngại chính của thiên nhiên Đông Nam Á đối với phát triển kinh tế là:
A. Động đất sóng thần.
B. Lũ lụt, bão.
C. Tài nguyên nằm ở nơi khó khai thác.
D. Cả A và B đúng.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu những thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á.
Câu 2: (3 điểm) Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a có nền công nghiệp phát triển cao và năng động.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
A
C
B
C
C
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Đông Nam Á có nhiều thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới:
   - Các đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
   - Đất đỏ bazan, đất phêralít đồi núi, diện tích đồng cỏ rộng.
   - Trừ nước Lào, còn các nước khác đều giáp biển, cùng với khí hậu nóng ẩm.
   - Các thế mạnh trên thuận lợi cho Đông Nam Á trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản.
Câu 2: (3 điểm)
   - Ô-xtrây-li-a có công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ thuật cao vào các ngành mũi nhọn, như: sử dụng năng lượng mặt trời, hàng không, tin học, viễn thông,…
   - Công nghiệp khai thác mỏ phát triển mạnh, xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô, như: than đá, kim cương,…
   - Công nghiệp chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, chiếm 20% giá trị hàng xuất khẩu.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM