Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 56)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 56)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình ở Ấn Độ (năm 2005) là:
A. 305 người/km2.      B. 324 người/km2.
C. 335 người/km2.      D. 342 người/km2.

Câu 2: (0,5 điểm) Sản lượng nông sản nào mà Ấn Độ đứng hàng đầu thế giới hiện nay?
A. Cà phê.      B. Hải sản khai thác.
C. Chè.      D. Bông và mía.
Câu 3: (0,5 điểm) Việt Nam và In-đô-nê-xi-a khai thác nhiều nhất là loại khoáng sản nào?
A. Đá quý.      B. Thiếc.      C. Đồng.      D. Than đá.
Câu 4: (0,5 điểm) Thiên Chúa giáo có ở các nước Đông Nam Á nhưng tập trung nhiều nhất ở:
A. Phi-lip-pin.      B. Việt Nam.
C. Ma-lai-xi-a.      D. Bru-nây.
Câu 5: (0,5 điểm) Trung tâm sản xuất và xuất khẩu phầm mềm nổi tiếng thế giới và lớn nhất châu Á ở Ấn Độ là:
A. Giam-sét-pua.      B. Ben-ga-lo.
C. Can-cut-ta.      D. Mum-bai.
Câu 6: (0,5 điểm) Hiện nay Ấn Độ trở thành trung tâm đào tạo chuyên gia ngành nào cho thế giới?
A. Phần mềm máy tính.
B. Năng lượng nguyên tử.
C. Hàng không.
D. Lai tạo giống lúa có năng suất cao.
Câu 7: (0,5 điểm) Công nghiệp chế biến và lắp ráp thiết bị điện tử phát triển mạnh ở các nước Đông Nam Á là do:
A. Sự bảo hộ của chính phủ.
B. Có trình độ công nghệ tiên tiến.
C. Lao động đông, tiền lương thấp dễ cạnh tranh.
D. Các ý trên đúng.
Câu 8: (0,5 điểm) Dài nhất trong khu vực Đông Nam Á đó là sông nào?
A. Sông Sa-lu-en.      B. Sông Hồng.
C. Sông Mê-nam.      D. Sông Mê Công.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Tiềm năng cơ bản về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Ấn Độ là gì?
Câu 2: (3 điểm) Nêu các biện pháp chính ở Ấn Độ giảm gia tăng dân số.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
C
D
A
B
A
C
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Lãnh thổ Ấn Độ phân hóa thành những khu vực tự nhiên khác nhau để phát triển nông nghiệp.
   - Đồng bằng sông Hằng đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào là khu vực nông nghiệp trù phú nhất Ấn Độ.
   - Dải đồng bằng hẹp ven biển, phù hợp cây trồng nhiệt đới.
   - Cao nguyên Đê-can rộng lớn, ít mưa, thích hợp cây chịu hạn.
   - Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước dồi dào.
Câu 2: (3 điểm) Các biện pháp chính ở Ấn Độ giảm gia tăng dân số.
   - Ấn Độ có dân số 1.103,6 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 1,7% (năm 2005).
   - Để giảm sự gia tăng dân số, cần áp dụng các biện pháp:
      + Truyền thống về chính sách dân số cho người dân.
      + Thực hiện chủ trương kế hoạch hóa gia đình.
      + Bài trừ những luật lệ, hủ tục lạc hậu về sinh nhiều con.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM