Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 55)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 55)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Cuộc “cách mạng Trắng” ở Ấn Độ nhằm mục đích gì?
A. Tăng sản lượng sữa thay thịt.
B. Sử dụng hết lao động nông thôn.
C. Phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm.
D. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay Ấn Độ đứng đầu châu Á về sản phẩm nào?
A. Sản lượng cao su.
B. Sản lượng sữa.
C. Sản lượng hải sản khai thác.
D. Sản lượng lúa mì.
Câu 3: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình ở Đông Nam Á (năm 2005) là:
A. 129 người/km2.      B. 132 người/km2.
C. 137 người/km2.      D. 142 người/km2.
Câu 4: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích của ba nước ở Đông Nam Á sau đây:
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam.
B. Mi-an-ma, Việt Nam, Thái Lan.
C. Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Việt Nam.
D. In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan.
Câu 5: (0,5 điểm) Chiều dài của sông Mê Công nằm trong khu vực Đông Nam Á lục địa là bao nhiêu?
A. Dài 2.300km.      B. Dài 2.600km.
C. Dài 3.250km.      D. Dài 4.500km.
Câu 6: (0,5 điểm) Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP ở Ấn Độ là khu vực kinh tế nào sau đây?
A. Dịch vụ.
B. Công nghiệp.
C. Lâm nghiệp và ngư nghiệp.
D. Ngành trồng trọt.
Câu 7: (0,5 điểm) Đông Nam Á biển đảo có nền địa chất không ổn định, dẫn đến trở ngại lớn nhất là:
A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. Dân cư ít sinh sống.
C. Xây dựng các công trình.
D. Đồng bằng ít bằng phẳng.
Câu 8: (0,5 điểm) Ngành nào phát triển mạnh nhất ở trung tâm công nghiệp Giam-sét-pua ở Ấn Độ?
A. Hóa dầu, sản xuất ô tô.
B. Luyện kim đen, cơ khí dệt may.
C. Điện tử, hóa chất.
D. Thực phẩm, hóa dầu, đóng tàu.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu rõ chiến lược phát triển công nghiệp của Ấn Độ và thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa.
Câu 2: (3 điểm) Đặc điểm dân cư và xã hội có những trở ngại gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Đông Nam Á?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
B
D
B
A
C
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chiến lược phát triển công nghiệp của Ấn Độ và thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa.
   - Chiến lược phát triển công nghiệp Ấn Độ:
      + Xây dựng công nghiệp đa dạng, vững mạnh trên cơ sở tự lực, tự cường.
      + Từ thập niên 50 đến thập niên 80 phát triển công nghiệp nặng.
      + Những năm gần đây đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp điện tử - tin học.
   - Những thành tựu trong công nghiệp hóa:
      + Trở thành một trong 15 nước có giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất thế giới.
      + Xây dựng một hệ thống cơ cấu công nghiệp đa dạng, phân bố nhều vùng, nhất là những ngành có trình độ kĩ thuật cao.
Câu 2: (3 điểm) Đông Nam Á có 11 quốc gia, dân số 556,2 triệu người (2005), diện tích khoảng 4,2 triệu km2, đặc điểm dân cư, xã hội có những khó khăn sau:
   - Thiếu nguồn lao động có trình chuyên môn kĩ thuật cao.
   - Kinh tế phát triển chưa ảnh hưởng tới việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
   - Đa số dân tộc phân bố không đều theo biên giới quốc gia, trở ngại quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM