Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 51)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 51)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Chiếm 20% giá trị thu nhập công nghiệp là ngành công nghiệp nào ở Nhật Bản hiện nay?
A. Sản xuất điện tử.
B. Xây dựng và công trình công cộng.
C. Dệt và may mặc.
D. Sản phẩm điện tử.

Câu 2: (0,5 điểm) Ở phía Tây Nam Ấn Độ tiếp giáp với?
A. Biển A-ráp.
B. Vịnh Ben-gan.
C. Biển Địa Trung Hải.
D. Biển Ban-tích.
Câu 3: (0,5 điểm) Nhà khoa học vũ trụ vĩ đại của Liên Xô trước đây là:
A. Lô-mô-nô-xốp.
B. Mên-đê-lê-ép.
C. Kô-rô-lốp.
D. Trai-cốp-ski.
Câu 4: (0,5 điểm) Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới từ đầu năm 1994 ở những ngành nào?
A. Khai thác, sản xuất máy bay và điện tử.
B. Sản xuất ôtô và chế tạo máy.
C. Thủy điện và sản xuất phân đạm.
D. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ôtô và xây dựng.
Câu 5: (0,5 điểm) Trở ngại lớn nhất trong sản xuất ôtô ở Trung Quốc hiện nay là gì?
A. Thiếu vốn đầu tư.
B. Thị trường xuất khẩu hẹp.
C. Kĩ thuật công nghệ hạn chế.
D. Thiếu lao động kĩ thuật trình độ cao.
Câu 6: (0,5 điểm) Ở phía Tây và Tây Nam LB Nga giáp với biển nào sau đây?
A. Biển Ban-tích.
B. Biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi.
C. Biển Bắc và Địa Trung Hải.
D. Biển Ca-xpi, biển Ba-ren.
Câu 7: (0,5 điểm) Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?
A. Do thiếu nguồn lao động.
B. Do nông nghiệp không phải ngành truyền thống.
C. Do diện tích đất nông nghiệp quá ít.
D. Do vốn đầu tư cho nông nghiệp quá cao.
Câu 8: (0,5 điểm) Xa-pô-rô, Mu-rô-an là những trung tâm công nghiệp lớn nằm ở đảo nào ở Nhật Bản?
A. Đảo Xi-cô-cư.
B. Đảo Kiu-xiu.
C. Đảo Hôn-su.
D. Đảo Hô-cai-đô.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu những biện pháp Trung Quốc đã thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp?
Câu 2: (3 điểm) Sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, đảng phái có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
C
D
C
B
C
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những biện pháp Trung Quốc đã thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
Từ năm 1978, Trung Quốc hiện đại hóa nông nghiệp và đạt nhiều thành quả to lớn là nhờ những biện pháp sau:
   - Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân.
   - Nhà nước miễn thuế nông nghiệp.
   - Cải thiện cơ sở hạ tầng: đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phát triển giao thông và hệ thống thủy lợi, cải tạo giống.
Câu 2: (3 điểm) Ảnh hưởng của sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, đảng phái đến phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ.
Ấn Độ với hơn 200 dân tộc, nhiều tôn giáo, khoảng 600 đảng phái có ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội là:
   - Tích cực: tạo ra nhiều kiến trúc, văn hóa, tác phẩm văn học nghệ thuật lớn, làm cho Ấn Độ trở thành một trong những cái nôi của nền văn minh Cổ đại.
   - Hạn chế:
      + Xung đột tôn giáo, sắc tộc đã dẫ đến bạo loạn, một số bang đòi li khai.
      + Sự phân biệt đẳng cấp, sự thống nhất giữa các đảng phái làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM