Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 5)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 5)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nghiều ngành mới, đặc biệt là lĩnh vực nào?
A. Sản xuất nông nghiệp.
B. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
C. Giáo dục đào tạo và y tế.
D. Giao thông và ngân hàng.

Câu 2: (0,5 điểm) Đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế dịch vụ ở các nước phát triển là bao nhiêu phần trăm (năm 2004)?
A. 60% GDP.
B. 71% GDP.
C. 82% GDP.
D. 86% GDP.
Câu 3: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức thì yếu tố nào là quan trọng nhất trong cơ cấu xã hội?
A. Đầu ra cho sản xuất.
B. Vốn, đất đai và lao động.
C. Công nghệ và thông tin.
D. Công nhân tri thức là chủ yếu.
Câu 4: (0,5 điểm) Cuối thế kỉ XX đầu XXI, thế giới diễn ra cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng công nghiệp.
B. Cách mạng khoa học và kĩ thuật.
C. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
D. Cách mạng tư sản Pháp.
Câu 5: (0,5 điểm) Ý nào sau đây không đúng giữa các nước trên thế giới?
A. Các nước khác nhau về dân số.
B. Các nước khác nhau về tài nguyên thiên nhiên.
C. Sự già hóa dân số ở các nước phát triển.
D. Các loại khoáng sản quý chỉ tập trung ở các nước kinh tế phát triển.
Câu 6: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật diễn ra trên thế giới vào giai đoạn nào?
A. Cuối thế kỉ XVIII.
B. Đầu thế kỉ XIX.
C. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
D. Cuối thế kỉ XX đầu thế XXI.
Câu 7: (0,5 điểm) Biểu hiện nào sau đây không đúng ở các nước đang phát triển trên thế giới hiện nay?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm.
B. Nợ nước ngoài nhiều.
C. Thu hút đầu tư từ các nước phát triển.
D. GDP bình quân đầu người rất cao.
Câu 8: (0,5 điểm) Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương thường được gọi là gì?
A. WTO
B. OPEC
C. NAFTA
D. APEC

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?
Câu 2: (3 điểm) Nêu những khó khăn chính của các nước đang phát triển hiện nay.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
B
D
C
D
C
D
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở
   - Do sự phát triển không đồng đều về kinh tế, sức ép cạnh tranh ở các khu vực trên thế giới.
   - Các nước liên kết kinh tế khu vực với nhau, dựa trên những cơ sở là:
      + Có chung mục tiêu và lợi ích.
      + Có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội.
      + Các nước có nét chung về địa lí.
   - Tổ chức kinh tế như: APEC, ASEAN, EU, NAFTA, MERCOSUR.
   - Một thị trường thống nhất, hưởng ưu đãi về thương mại và phân công lao động trong nội bộ tổ chức.
Câu 2: (3 điểm) Những khó khăn chính của các nước đang phát triển hiện nay.
   - Thế giới hiện nay hơn 170 nước đang phát triển, dân số hơn 80% phân bố chủ yếu ở châu Á, Phi và Mĩ La-tinh.
   - Các nước đang phát triển có khó khăn chính hiện nay là:
      + Vấn đề dân số, lương thực, thực phẩm và chống đói nghèo:
         • Sản xuất chậm phát triển, gia tăng dân số nhanh.
         • Chất lượng cuộc sống của dân cư còn quá thấp.
      + Vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải quyết việc làm:
         • Thiếu việc làm cao (nhất là thanh niên).
         • Phúc lợi xã hội thấp.
      + Nợ nước ngoài nhiều:
         • Do vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp.
         • Trả nợ nước ngoài là gánh nặng đối với nền kinh tế.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM