Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 48)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 48)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Năm 2004, giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc sau nước nào trên thế giới?
A. Hoa Kì và LB Đức.
B. Nhật Bản và LB Nga.
C. Hoa Kì, Nhật Bản và Pháp.
D. Hoa Kì, Nhật Bản.

Câu 2: (0,5 điểm) Biện pháp hàng đầu để nông dân miền Tây và miền Trung ở Trung Quốc tăng thêm thu nhập là:
A. Xây dựng thị trường nông nghiệp thống nhất.
B. Mua giá nông sản cao hơn.
C. Ưu tiên xuất khẩu cho hai vùng.
D. Chính phủ hỗ trợ giá nông sản.
Câu 3: (0,5 điểm) Ấn Độ đã thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình từ năm nào?
A. Năm 1947.      B. Năm 1951.
C. Năm 1957.      D. Năm 1960.
Câu 4: (0,5 điểm) Hiện nay tỉ lệ dân thành thị ở Pháp chiếm bao nhiêu % dân số?
A. 60%.         B. 75%.         C. 78%.         D. 80%.
Câu 5: (0,5 điểm) Phía Bắc Liên bang Nga có điều kiện thuận lợi để phát triển loại gia súc nào?
A. Bò và thủy cầm.
B. Lạc đà.
C. Hươu và gia súc có lông quý.
D. Các ý trên sai.
Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2005, sản xuất lương thực của LB Nga là:
A. Đạt 63 triệu tấn.
B. Đạt 75 triệu tấn.
C. Đạt 80 triệu tấn.
D. Đạt 98 triệu tấn.
Câu 7: (0,5 điểm) Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào năm ngành là năm nào?
A. Năm 1978.      B. Năm 1984.
C. Năm 1994.      D. Năm 2000.
Câu 8: (0,5 điểm) Chiếm 7% đất của toàn thế giới đó là loại đất nào ở Trung Quốc?
A. Đất canh tác.
B. Đất trồng lúa mì.
C. Đất đồng cỏ chăn nuôi.
D. Đất lâm nghiệp.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những nguyên nhân chủ yếu giúp cho nền kinh tế LB Nga phát triển từ sau năm 2000.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
A
B
B
C
B
C
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
Từ năm 2000 đến nay kinh tế LB Nga phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là nhờ những nguyên nhân sau đây:
   - Chính phủ đưa ra những quyết sách năng động, tích cực.
   - Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường.
   - Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.
   - Đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao đời sống nhân dân.
   - Đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ các dân tộc ở Nga.
Câu 2: (3 điểm)
   - Trung Quốc có diện tích 9.573 nghìn km2, dân số: 1.303,7 triệu người (năm 2005) mật độ dân số trung bình khoảng 137 người/km2.
   - Phân bố dân cư không đều: miền Đông chiếm 50% diện tích, nhưng tập trung gần 90% dân số cả nước.
   - Tỉ lệ dân thành thị chiếm 37% (năm 2005), đặc biệt là những thành phố lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM