Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 47)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 47)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) GDP thế giới 40.898,0 tỉ USD, trong đó Nhật Bản 4800 tỉ USD (năm 2005) chiếm tỉ lệ là:
A. Gần 12%.      B. Gần 13,1%.
C. Gần 14%.      D. Gần 14,1%.

Câu 2: (0,5 điểm) Pháp đã xây dựng một vành đai công nghệ cao ở miền nào sau đây?
A. Ven biển Măng-sơ.
B. Miền Nam và Tây Nam.
C. Quanh thủ đô Pa-ri.
D. Cạnh biên giới Liên bang Đức.
Câu 3: (0,5 điểm) Trong những năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980 nền kinh tế Nhật Bản gặp nhiều khó khăn là do:
A. Nhiều thiên tai, động đất, núi lửa.
B. Khủng hoảng về tài chính.
C. Hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
D. Các ý trên sai.
Câu 4: (0,5 điểm) Chiếm tỉ lệ 50% GDP ở Trung Quốc (năm 2004) là khu vực kinh tế nào?
A. Công nghiệp và xây dựng.
B. Các ngành dịch vụ.
C. Ngân hàng và bảo hiểm.
D. Sản xuất lương thực, thực phẩm.
Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2004, diện tích lúa 1650 nghìn ha, sản lượng lúa 11.400 nghìn tấn, năng suất lúa của Nhật Bản là:
A. 57 tạ/ha.      B. 64 tạ/ha.
C. 69 tạ/ha.      D. 74 tạ/ha.
Câu 6: (0,5 điểm) Ấn Độ đứng đầu châu Á là loại sản phẩm nào hiện nay?
A. Sản lượng cà phê.
B. Sản xuất sữa.
C. Sản lượng đậu tương.
D. Các ý trên sai.
Câu 7: (0,5 điểm) Thu nhập trung bình của người dân Pháp năm 2004 sau nước nào trên thế giới?
A. Hoa Kì và Nhật Bản.
B. Hoa Kì và Trung Quốc.
C. Nhật Bản và LB Đức.
D. Hoa Kì, Nhật Bản và Anh.
Câu 8: (0,5 điểm) Hiện nay đứng thứ ba thế giới là sản phẩm công nghiệp nào của Pháp?
A. Hàng không vũ trụ và xuất khẩu vũ khí.
B. Sản xuất máy bay.
C. Đồ chơi trẻ em và nước hoa.
D. Thiết bị điện tử và rượu vang.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Cơ cấu kinh tế hai tầng có tác dụng như thế nào đối với phát triển nền kinh tế Nhật Bản?
Câu 2: (3 điểm) Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Đông đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
B
B
D
A
A
A
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Tác dụng của cơ cấu kinh tế hai tầng có tác dụng như thế nào đối với phát triển nền kinh tế Nhật Bản.
   - Nhật Bản duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những tổ chức sản xuất nhỏ, thủ công.
   - Có 6,48 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 52% GDP, thu hút 43,4 triệu lao động.
   - Tạo ra hàng hóa đa dạng, giải quyết việc làm theo trình độ chuyên môn kĩ thuật khác nhau.
   - Nhờ các xí nghiệp vừa và nhỏ nên tỉ lệ thất nghiệp của Nhật Bản giảm còn khoảng hơn 2%.
Câu 2: (3 điểm) Những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Đông đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc
   - Miền Đông Trung Quốc từ duyên hải vào đất liền đến kinh tuyến 105°Đ.
   - Chiếm gần 50% diện tích, có thuận lợi và khó khăn về tự nhiên là:
      + Thuận lợi:
         • Các đồng bằng rộng lớn, phù sa màu mỡ, dân cư đông, khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới, nguồn nước dồi dào, vùng nông nghiệp trù phú.
         • Nổi tiếng về các khoáng sản kim loại màu.
      + Khó khăn: thường lũ lụt ở các đồng bằng , nhất là đồng bằng Hoa Nam.
   - Với tự nhiên nêu trên, Trung Quốc phát triển mạnh nông nghiệp và công nghiệp.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM