Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 41)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 41)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Bảo đảm nguồn thực phẩm hải sản cho dân số Nhật Bản sau này chính là:
A. Nhập khẩu hải sản.
B. Nuôi trồng và đánh bắt ven bờ.
C. Đánh bắt xa bờ.
D. Ý A và B đúng.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoảng 5% dân số là tỉ lệ lao động trong ngành kinh tế nào ở Nhật Bản hiện nay?
A. Lao động công nghiệp, chế biến lương thực.
B. Lao động trong ngư nghiệp.
C. Lao động trong nông nghiệp.
D. Lao động ngành lâm nghiệp.
Câu 3: (0,5 điểm) Theo thống kê, Trung Quốc có dân số năm 2005 là:
A. 1.033,5 triệu người.
B. 1.150,0 triệu người.
C. 1.220,9 triệu người.
D. 1.303,7 triệu người.
Câu 4: (0,5 điểm) Nhờ phát triển kinh tế ổn định, nên thu nhập bình quân đầu người của LB Nga năm 2005 đạt:
A. 2.900 USD/người.
B. 3.750 USD/người.
C. 5.050 USD/người.
D. 5.280 USD/người.
Câu 5: (0,5 điểm) Hiện nay đóng góp nhiều nhất của CHLB Đức trong EU là:
A. Đóng góp nhiều nhất cho ngân sách EU.
B. Đóng góp 30% sản phẩm nông nghiệp của EU.
C. Cung cấp nhiều nhất về máy tính.
D. Cung cấp cho EU về lao động kĩ thuật.
Câu 6: (0,5 điểm) Thích hợp nhất ở miền Bắc Trung Quốc là loại cây trồng có nguồn gốc gì?
A. Ôn đới.
B. Nhiệt đới.
C. Nhiệt đới và cận nhiệt.
D. Ôn đới và nhiệt đới.
Câu 7: (0,5 điểm) Vùng nào ở Trung Quốc chỉ trồng lúa gạo một vụ?
A. Đồng bằng Hoa Nam.
B. Vùng Bắc sông Liêu Hà.
C. Bồn địa Ta-rim.
D. Vùng Bắc lưu vực sông Trường Giang.
Câu 8: (0,5 điểm) Sự phân bố cây trồng, vật nuôi các vùng ở LB Đức hiện nay dựa vào yếu tố nào là chính?
A. Khí hậu và thổ nhưỡng.
B. Truyền thống sản xuất của nông dân.
C. Phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu.
D. Sự đầu tư của chính phủ.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản?
Câu 2: (3 điểm) Để đạt được những thành tựu trong nhiệm vụ hiện đại hóa, Trung Quốc thực hiện các biện pháp gì?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
D
D
A
A
D
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Ngành đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản vì:
   - Sản lượng hải sản đánh bắt hằng năm chiếm 15% sản lượng toàn thế giới.
   - Nghề nuôi trồng hải sản phát triển chiếm 20% tổng giá trị sản lượng thủy sản hàng năm.
   - Tại các vùng biển quanh Nhật Bản, các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau tạo nhiều ngư trường với nhiều loài cá.
   - Các tàu đánh cá Nhật Bản, kể cả các tàu công xưởng có mặt ở khắp các đại dương.
   - Cá là thành phần quan trọng trong bữa ăn của người Nhật.
Câu 2: (3 điểm) Để đạt được những thành tựu trong nhiệm vụ hiện đại hóa, Trung Quốc thực hiện các biện pháp:
   - Từ năm 1978, Trung Quốc đề ra nhiệm vụ: hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – kĩ thuật và quốc phòng.
   - Phát huy những thuận lợi về tài nguyên, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
   - Các biện pháp trong hiện đại hóa là:
      + Mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút vốn, công nghệ hiện đại, học tập kinh nghiệm quản lý kinh tế.
      + Đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện cơ chế thị trường.
      + Hiện đại hóa kĩ thuật cho ngành công nghiệp.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM