Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế thế giới hiện nay thì khoa học – công nghệ đóng góp bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng kinh tế?
A. Từ 5% đến 8% GDP.
B. Từ 12% đến 18% GDP.
C. Từ 30% đến 40% GDP.
D. Trên 50% GDP.

Câu 2: (0,5 điểm) Năm 2004, thu nhập bình quân đầu người trên thế giới đạt khoảng bao nhiêu USD?
A. Đạt 5.618 USD/người.
B. Đạt 6.446 USD/người.
C. Đạt 6.581 USD/ người.
D. Đạt 9.710 USD/người.
Câu 3: (0,5 điểm) Các công ty xuyên quốc gia đã gây ra những hậu quả gì trên thế giới hiện nay?
A. Dẫn đến bùng nổ dân số trên thế giới.
B. Làm giảm tỉ lệ sinh ở các nước phát triển.
C. Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển.
D. Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và sa đọa văn hóa.
Câu 4: (0,5 điểm) Những nước nào sau đây là thành viên của Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mĩ?
A. Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô.
B. Chi-lê, Ca-na-đa và Pê-ru.
C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na và Mê-hi-cô.
D. Hoa Kì, Pê-ru và Cu Ba.
Câu 5: (0,5 điểm) Trong tổng GDP trên thế giới, thì khu vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất hiện nay?
A. Khu vực du lịch.
B. Khu vực nông – lâm – ngư.
C. Khu vực xây dựng.
D. Khu vực công nghiệp.
Câu 6: (0,5 điểm) Lĩnh vực được các nước trên thế giới chú trọng đầu tư nhiều nhất hiện nay, đó là:
A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
B. Các loại hình giao thông vận tải.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Công nghệ thông tin.
Câu 7: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Tên viết tắt tổ chức
Tên của tổ chức
1. WTO
2. WEF
3.WB
A. Ngân hàng thế giới
B. Tổ chức Thương mại Thế giới
C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế
D. Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất trong cơ cấu xã hội của nền kinh tế tri thức hiện nay?
A. Vốn, đất đai và lao động.
B. Thông tin, thiết bị và công nghệ.
C. Các ngành kinh tế tri thức thống trị.
. Công nhân tri thức là chủ yếu.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp mới.
Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay là gì?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
A
A
A
1/B, 2/D, 3/A
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành nước công nghiệp mới.
   - Trên thế giới trong những năm gần đây có nhiều nước đang phát triển đã trở thành những nước công nghiệp mới.
   - Nhờ thực hiện có hiệu quả những lĩnh vực cơ bản sau đây:
      + Thực hiện đường lối đổi mới.
      + Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng ra xuất khẩu.
      + Thu hút nguồn vốn (vay, viện trợ).
      + Tăng cường phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ.
      + Khai thác hiệu quả các ưu thế về tự nhiên và xã hội để tăng trưởng kinh tế ổn định lâu dài.
Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay.
   - Toàn cầu hóa là một xu hướng phát triển tất yếu, khách quan.
   - Những biểu hiện cơ bản của toàn cầu hóa là:
      + Thị trường tài chính được mở rộng toàn cầu.
      + Thương mại quốc tế phát triển nhanh.
      + Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh.
      + Các công ti xuyên quốc gia với chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau: chiếm 30% GDP toàn cầu và 2/3 buôn bán quốc tế.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM