Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 37)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 37)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Nhà máy thủy điện Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc hiện nay được xây dựng trên sông nào?
A. Sông Trường Giang.
B. Sông Hoàng Hà.
C. Sông Tây Giang.
D. Sông Liên Hà.

Câu 2: (0,5 điểm) Hãy nối một ý bên trái thích hợp với một ý bên phải ở bảng sau:
Các nước
GDP năm 2004 (tỉ USD)
1. CHLB Đức
2. Pháp
A. 2.714,4
B. 2.140,9
C. 2.002,6
Câu 3: (0,5 điểm) Năm 2004, Pháp xuất khẩu: 423,8 tỉ USD. Cán cân thương mại – 18,2 tỉ USD. Vậy tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu là:
A. 780,1 tỉ USD.
B. 817,1 tỉ USD.
C. 865,6 tỉ USD.
D. 951,1 tỉ USD.
Câu 4: (0,5 điểm) Sau khi thống nhất đất nước thì mật độ dân số trung bình của CHLB Đức (năm 2005) là:
A. 231 người/km2.
B. 223 người/km2.
C. 247 người/km2.
D. 265 người/km2.
Câu 5: (0,5 điểm) Mỗi gia đình chỉ được phép có một con sẽ dẫn đến mặt trái gì của chính sách dân số cứng rắn ở Trung Quốc?
A. Sự mất cân bằng giới tính.
B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Số lượng nữ nhiều hơn nam.
D. Ý A và B đúng.
Câu 6: (0,5 điểm) Sông lớn nào sau đây bắt nguồn từ Tây Tạng ở Trung Quốc?
A. Sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.
B. Sông Hoàng Hà.
C. Sông Trường Giang.
D. Sông Trường Giang và sông Tây Giang.
Câu 7: (0,5 điểm)Giá trị xuất khẩu của LB Đức: 911,6 tỉ USD, cán cân thương mại +193,6 tỉ USD, tổng giá trị xuất nhập khẩu (năm 2004) là:
A. 1.562,5 tỉ USD.
B. 1.629,6 tỉ USD.
C. 1.714,8 tỉ USD.
D. 1.786,5 tỉ USD.
Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản hiện nay là gì?
A. Thay đổi các loại cây trồng.
B. Mở rộng diện tích đất canh tác.
C. Thâm canh và áp dụng công nghệ hiện đại và sản xuất, chế biến.
D. Phát triển nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu những biểu hiện chứng tỏ công nghiệp là sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những thành tựu kinh tế của Liên bang Nga từ sau năm 2000.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
1/A, 2/C
C
B
D
A
B
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những biểu hiện chứng tỏ công nghiệp là sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản.
   - Công nghiệp Nhật Bản sử dụng gần 30% dân số hoạt động kinh tế và chiếm khoảng 30% GDP.
   - Giá trị sản lượng công nghiệp thứ hai thế giới sau Hoa Kì.
   - Chiếm vị trí hàng đầu thế giới về máy công nghiệp và thiết bị điện tử, tàu biển, người máy, ô tô,…
   - Trong cơ cấu công nghiệp, một số ngành như: chế tạo, xây dựng và công trình công cộng, dệt,… chiếm tỉ trọng lớn.
Câu 2: (3 điểm) Những thành tựu kinh tế của Liên bang Nga từ sau năm 2000.
   - Từ năm 2000, Liên bang Nga có những chính sách và biện pháp đúng đắn đưa nền kinh tế vượt qua khủng hoảng, ổn định và phát triển.
   - Hiện nay kinh tế LB Nga đạt được những thành tựu:
      + Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng thứ tư thế giới (năm 2005).
      + Trả xong nợ nước ngoài từ thời Xô Viết.
      + Giá trị xuất khẩu ngày càng tăng, cán cân thương mại: 120 tỉ USD (năm 2005).
      + GDP/người năm 2005: 5.280 USD.
   - Vị thế LB Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM