Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 31)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 31)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây không đúng ở đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga?
A. Chủ yếu là đầm lầy.
B. Phát triển nông nghiệp ở phía Nam.
C. Tập trung nhiều dầu mỏ và khí đốt.
D. Vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp.

Câu 2: (0,5 điểm) Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới nhưng địa hình được thể hiện rõ nhất là:
A. Cao ở phía đông thấp ở phía tây.
B. Cao ở phía tây thấp ở phía đông.
C. Phía nam nhiều dãy núi cao.
D. Các ý trên sai.
Câu 3: (0,5 điểm) Năm 2005, Nhật Bản có dân số là:
A. 120,7 triệu người.
B. 124,6 triệu người.
C. 127,7 triệu người.
D. Các ý trên sai.
Câu 4: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để tăng dân số LB Đức hiện nay?
A. Tỉ suất sinh thô tăng nhanh.
B. Tỉ suất tăng tự nhiên dân số cao.
C. Chủ yếu là do nhập cư.
D. Các ý trên sai.
Câu 5: (0,5 điểm) Gió mùa Tây Nam thổi vào Ấn Độ tạo ra mưa lớn nhưng tập trung nhiều nhất là vùng:
A. Sườn Gát Tây, Gát Đông và hạ lưu sông Hằng.
B. Vùng Tây Bắc.
C. Cao nguyên Đê-can.
D. Phía bắc dãy Hi-ma-li-a.
Câu 6: (0,5 điểm) Ở Ấn Độ, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên năm 2005 là:
A. 0,9%.       B. 1,2%.
C. 1,7%.       D. 2,1%.
Câu 7: (0,5 điểm) Có diện tích lớn nhất thế giới nhưng năm 2005 Nga có dân số là:
A. 134,8 triệu người.
B. 143,0 triệu người.
C. 156,0 triệu người.
D. 167,5 triệu người.
Câu 8: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Các sông ở LB Nga
Chiều dài
1. Sông Vôn-ga
2. Sông Lê-na
A. Dài 2.800km.
B. Dài 4.100km.
C. Dài 3.700km.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy chứng minh dân cư và xã hội của LB Nga có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế.
Câu 2: (3 điểm) Nêu những điểm nổi bật về vị trí địa lí và dân cư – xã hội của Đức.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
C
C
A
C
B
1/C, 2/A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chứng minh dân cư và xã hội của Liên bang Nga có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế.
   - Với dân số 143 triệu người, hơn 100 dân tộc khác nhau (80% dân số là người Nga)
   - Từ năm 2000 đến nay, LB Nga bước vào thời kì đổi mới với những quyết sách năng động, tích cực.
   - Dân cư và xã hội có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế như sau:
      + Nguồn lao động đông, nhất là lao động trình độ chuyên môn kĩ thuật.
      + Tình hình chính trị và xã hội ổn định.
      + Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.
Câu 2: (3 điểm)
Những điểm nổi bật về vị trí địa lí và dân cư – xã hội của Đức.
   - Đức nằm ở trung tâm châu Âu tiếp giáp 9 nước, biển Bắc và biển Ban-tích. Là cầu nối quan trọng giữa các vùng của châu Âu.
   - Có vai trò chủ chốt trong EU.
   - Tỉ suất sinh thấp nhất châu Âu, cấu trúc dân số già, khuyến khích lập gia đình, và sinh nhiều con, nhập cư nhiều.
   - Mức sống cao, giáo dục – đào tạo ưu tiên và phát triển. Bảo đảm tốt về phúc lợi xã hội và bảo hiểm.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM