Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:

Quốc gia
Tỉ trọng GDP của khu vực II ( năm 2000)
1. Hàn Quốc
2. Bra-xin
A. Chiếm 37,5%.
B. Chiếm 42,4%.
C. Chiếm 47,5%.
Câu 2: (0,5 điểm) Toàn cầu hóa là quá trình phát triển tất yếu khách quan nhưng do nhân tố nào sau đây quyết định?
A. Vị trí địa lí các nước.
B. Do tài chính và nguồn lao động.
C. Sự phát triển của kĩ thuật và thị trường.
D. Nhân tố chính trị và phi chính trị.
Câu 3: (0,5 điểm) Nền kinh tế nào đang thống trị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới hiện nay?
A. Nền kinh tế tri thức.
B. Các ngành dịch vụ.
C. Ngành sản xuất công nghiệp.
D. Ngành sản xuất lương thực và thực phẩm.
Câu 4: (0,5 điểm) NAFTA là tên viết tắt của tổ chức liên kết nào sau đây?
A. Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ.
B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Diễn đàn Kinh tế thế giới.
D. Ngân hàng phát triển châu Á.
Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2000, các công ty xuyên quốc gia chiếm 30% là tỉ trọng của chi tiêu nào sau đây?
A. Sản lượng khai thác khí đốt thế giới.
B. Tổng giá trị GDP toàn thế giới.
C. Đầu tư ra nước ngoài.
D. Chuyển giao công nghệ toàn thế giới.
Câu 6: (0,5 điểm) Vào những năm cuối thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng nào sau đây diễn ra trên thế giới?
A. Cách mạng tư sản Anh.
B. Cách mạng công nghiệp.
C. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
D. Cách mạng khoa học và kĩ thuật.
Câu 7: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức hiện nay thì đầu tư cho giáo dục – đào tạo chiếm bao nhiêu % GDP trên thế giới?
A. Khoảng từ 3 đến 4%.
B. Khoảng từ 6 đến 8%.
C. Chiếm 10 đến 12%.
D. Chiếm 13 đến 18%.
Câu 8: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại làm xuất hiện ngành công nghiệp trụ cột nào?
A. Công nghệ thông tin và công nghệ vật liệu mới.
B. Công nghệ năng lượng.
C. Công nghệ sinh học.
D. Các ý trên đúng.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu sự khác nhau về tổng sản phẩm GDP theo cơ cấu kinh tế của các nước phát triển và đang phát triển.
Câu 2: (3 điểm) Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có những đặc trưng gì? Hãy nêu sự tác động của nó đến kinh tế - xã hội thế giới.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
1/B, 2/A
D
A
A
B
B
B
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự khác nhau về tổng sản phẩm GDP theo cơ cấu kinh tế của các nước phát triển và đang phát triển.
   - Thế giới hơn 200 quốc gia, trong đó các nước đang phát triển hơn 170 nước, dân số khoảng 81% tập trung chủ yếu ở châu Á, Phi và Mĩ La-tinh.
   - Cơ cấu kinh tế đóng góp vào GDP giữa hai nhóm nước khác nhau:
      + Các nước đang phát triển:
         • Khu vực I: xu hướng giảm.
         • Khu vực II và III: tăng ( nhất là khu vực III).
      + Các nước phát triển
         • Khu vực I: thấp và giảm.
         • Khu vực II và III: khá cao.
   - Khác nhau:
      + Khu vực I: nước đang phát triển cao hơn nước phát triển.
      + Khu vực II: nước đang phát triển hơn nước phát triển.
      + Khu vực III: nước phát triển cao hơn nước đang phát triển.
Câu 2: (3 điểm)
Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có:
   - Đặc trưng nổi bật là làm xuất hiện và bùng nổ dân số, phát triển công nghệ cao.
   - Tác động đến kinh tế - xã hội thế giới:
      + Thay đổi cơ cấu lao động.
      + Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế.
      + Trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm.
      + Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
      + Xuất hiện nhiều ngành mới.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM