Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 28)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 28)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Vấn đề dân số ở LB Đức được thực hiện chủ yếu hiện nay là:
A. Chỉ sinh được hai con.
B. Kế hoạch hóa gia đình, giảm tỉ lệ tăng tự nhiên.
C. Chỉ sinh được ba con.
D. Khuyến khích lập gia đình, sinh nhiều con.

Câu 2: (0,5 điểm) Trên lãnh thổ nước Đức đã tồn tại và phát triển hai nhà nước Đức trong giai đoạn nào?
A. Từ năm 1949 đến 1989.
B. Từ năm 1945 đến 1960.
C. Từ năm 1949 đến 1999.
D. Các ý trên sai.
Câu 3: (0,5 điểm) Chia lãnh thổ LB Nga thành hai miền khác biệt, đó chính là:
A. Kinh tuyến 60°.
B. Sông Ê-nít-xây.
C. Dãy núi Uran.
D. Dãy núi đông Xi-bia.
Câu 4: (0,5 điểm) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Nhật Bản hiện nay là:
A. Khoảng 0,1%.
B. Khoảng 0,6%.
C. Khoảng 1,2%.
D. Khoảng 1,5%.
Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2004, Nhật Bản có GDP bình quân theo đầu người là:
A. Hơn 28.000 USD/người.
B. Hơn 32.000 USD/người.
C. Hơn 36.000 USD/người.
D. Hơn 40.000 USD/người.
Câu 6: (0,5 điểm) Nằm ở trung tâm châu Âu, LB Đức giáp với biển nào sau đây?
A. Biển Địa Trung Hải.
B. Biển Đỏ và biển Địa Trung Hải.
C. Biển Bắc và Biển Đen.
D. Biển Ban-tích và Biển Bắc.
Câu 7: (0,5 điểm) LB Đức sản xuất chủ yếu là những sản phẩm nông nghiệp nào sau đây?
A. Lúa mì, củ cải đường, sữa, thịt (bò, lợn).
B. Lúa gạo, lúa mì và sữa.
C. Lúa mì và gia cầm.
D. Thịt bò, sữa và ngô.
Câu 8: (0,5 điểm) Ở LB Đức, loại khoáng sản nào có trữ lượng nhiều nhất?
A. Than đá, than nâu, muối mỏ.
B. Dầu khí và đồng.
C. Than nâu, dầu mỏ và vàng.
D. Quặng sắt, bô-xít.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy chứng minh LB Đức có nền kinh tế hàng đầu ở châu Âu và thế giới.
Câu 2: (3 điểm) Sự phân bố dân cư ở LB Nga sẽ dẫn đến những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
B
A
C
D
A
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chứng minh LB Đức có nền kinh tế hàng đầu ở châu Âu và thế giới.
   - LB Đức nằm ở trung tâm châu Âu, thuận tiện giao lưu và thông thương với các nước.
   - Kinh tế LB Đức phát triển nhanh trong giai đoạn 1949-1989 (Đức tồn tại hai nhà nước).
   - Năm 1990, nước Đức thống nhất. Nền kinh tế hiện nay:
      + Có GDP đứng đầu châu Âu và thứ ba thế giới (sau Hoa Kì, Nhật Bản).
      + Thương mại thứ nhì thế giới (sau Hoa Kì).
      + Công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, nông nghiệp thâm canh năng suất cao, các ngành dịch vụ phát triển mạnh.
   - Có vai trò chủ chốt trong Liên minh châu Âu.
Câu 2: (3 điểm)
   - LB Nga có diện tích lớn nhất thế giới, dân cư tập trung đông ở phần phía Tây, vùng Xi-bia rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt.
   - Sự phân bố dân cư nêu trên ảnh hưởng đến kinh tế như sau:
      + Thuận lợi: phần phía Tây tập trung nhiều lao động, nhất là lao động có chuyên môn kĩ thuật, phát triển ngành kinh tế có công nghệ cao.
      + Khó khăn:
         • Phần phía Đông diện tích rộng, giàu tài nguyên nhưng thiếu lao động tại chỗ.
         • Vấn đề nhà ở, giải quyết việc làm ở phần phía Tây khó đáp ứng nhu cầu.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM