Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 27)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 27)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Liên hiệp quốc công nhận nhà nước Pa-le-xtin vào năm nào?
A. Năm 1988.       B. Năm 1989.
C. Năm 1990.       D. Năm 1992.

Câu 2: (0,5 điểm) Châu Phi hiện đang chiếm tỉ lệ 14% trên thế giới đó chính là:
A. Dân số.
B. Số người nhiễm HIV.
C. Tỉ lệ người thất nghiệp.
D. Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
Câu 3: (0,5 điểm) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhưng năm 2005 dân số Pháp là bao nhiêu triệu người?
A. 76,2 triệu người.
B. 58,6 triệu người.
C. 65,3 triệu người.
D. 60,7 triệu người.
Câu 4: (0,5 điểm) Hằng năm Nhật Bản phải nhập 80% sản lượng gỗ cần sử dụng là do trong nước:
A. Chủ yếu là rừng tái sinh chưa khai thác.
B. Diện tích rừng quá thấp.
C. Cấm khai thác gỗ.
D. Truyền thống người Nhật dùng nhiều gỗ.
Câu 5: (0,5 điểm) Loại tài nguyên nào sau đây tập trung ở các nước trong khu vực Trung Á?
A. Dầu mỏ và sắt.
B. Than đá và khí tự nhiên.
C. Dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên.
D. Muối mỏ, đồng và vàng.
Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2006, Liên bang Nga đứng đầu thế giới về sản lượng nào sau đây?
A. Sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên.
B. Sản lượng khai thác hải sản.
C. Sản lượng sản xuất lương thực.
D. Sản lượng xuất khẩu gỗ.
Câu 7: (0,5 điểm) Theo nghị quyết của Liên hiệp quốc, nhà nước I-xra-en được thành lập vào năm nào?
A. Năm 1946.       B. Năm 1947.
C. Năm 1948.       D. Năm 1950.
Câu 8: (0,5 điểm) Từ những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế LB Đức đã thay đổi như thế nào?
A. Từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp.
B. Từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
C. Từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức.
D. Các ý trên sai.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Vì sao các nước Mĩ La-tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này lại cao?
Câu 2: (3 điểm) Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
B
D
C
A
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Các nước Mĩ La-tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này lại cao vì:
   - Mĩ La-tinh có nhiều thuận lợi về tự nhiên: khí hậu nhiệt đới ẩm, đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, khoáng sản phong phú để phát triển kinh tế.
   - Nhưng tỉ lệ người nghèo cao từ 37% đến 62% là do:
      + Nền kinh tế hầu hết các nước phụ thuộc vào nước ngoài.
      + Đất đai màu mỡ trồng cây công nghiệp xuất khẩu nằm trong tay địa chủ lớn và tư bản nước ngoài
      + Nông dân không có ruộng đất chiếm tỉ lệ lớn.
      + Nợ nước ngoài nhiều, một số nước chính trị không ổn định.
      + Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên vẫn còn cao.
Câu 2: (3 điểm)
Sự tác động dân cư và xã hội đến sự phát triển kinh tế châu Phi là:
   - Dân số tăng nhanh, tuổi thọ trung bình thấp, nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ, trình độ dân trí thấp.
   - Số người nhiễm HIV/AIDS năm 2005 là 24,5 triệu người, chiếm 64% trên thế giới.
   - Xung đột sắc tộc xảy ra ở nhiều nước.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM