Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 26)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 26)


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Loại tài nguyên nào đang bị khai thác mạnh nhất ở châu Phi?
A. Khoáng sản và rừng.
B. Nguồn hải sản.
C. Đất đai trồng cây công nghiệp.
D. Các loại khoáng sản.

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay số dân sống dưới mức nghèo khổ ở Mĩ La-tinh chiếm tỉ lệ khoảng:
A. Từ 15% đến 25%.
B. Từ 30% đến 35%.
C. Từ 37% đến 62%.
D. Từ 50% đến 76%.
Câu 3: (0,5 điểm) Năm 2005, giá trị xuất khẩu của LB Nga 245 tỉ USD, cán cân thương mại +120 tỉ USD, Vậy, giá trị nhập khẩu là:
A. 115 tỉ USD.
B. 125 tỉ USD.
C. 145 tỉ USD.
D. 175 tỉ USD.
Câu 4: (0,5 điểm) Tây Nam Á là khu vực rộng lớn. Nơi tiếp giáp giữa các châu lục nào?
A. Châu Á và châu Phi.
B. Châu Á – Âu – Phi.
C. Châu Á và châu Âu.
D. Các ý trên sai.
Câu 5: (0,5 điểm) Trong các chương trình cải cách ở Nhật Bản thì cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách cơ cấu nông nghiệp.
B. Cải cách giáo dục.
C. Cải cách cơ cấu công nghiệp.
D. Cải cách cơ cấu kinh tế.
Câu 6: (0,5 điểm) Nhằm hạn chế khô hạn đối với đa số quốc gia châu Phi, giải pháp hàng đầu là:
A. Khai thác hợp lí rừng.
B. Phát triển thủy lợi.
C. Phát triển diện tích rừng.
D. Các ý trên đúng.
Câu 7: (0,5 điểm) Nhờ những chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, nên dự trữ ngoại tệ Liên bang Nga năm 2005:
A. Đứng thứ 4 thế giới.
B. Đứng thứ 5 thế giới.
C. Đứng thứ 6 thế giới.
D. Đứng thứ 7 thế giới.
Câu 8: (0,5 điểm) Một số nước ở châu Phi thường xảy ra xung đột sắc tộc chủ yếu là vì nguyên nhân nào?
A. Sự đói nghèo.
B. Phân chia biên giới do ảnh hưởng các nước thực dân.
C. Sự hạn chế của tài nguyên.
D. Sự mâu thuẫn tôn giáo.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác bảo vệ tự nhiên?
Câu 2: (3 điểm) Nêu sự phân bố nông nghiệp ở LB Đức.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
D
C
B
D
D
A
B

Câu hỏi tự luận

* Hướng dẫn trả lời:
Câu 1: (3 điểm)
   - Châu Phi có diện tích hơn 30 triệu km2, phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng, giàu tài nguyên khoáng sản, có nền văn minh Cổ đại rực rỡ, nhưng là châu lục nghèo nhất thế thế giới.
   - Để phát triển kinh tế - xã hội châu Phi cần có những giải pháp sau:
      + Khai thác hợp lí tài nguyên, phát triển thủy lợi.
      + Có những hợp đồng cụ thể với công ty nước ngoài khai thác khoáng sản.
      + Có chính sách thích hợp về bảo vệ môi trường.
Câu 2: (3 điểm)
   - LB Đức nằm ở trung tâm châu Âu, trong khu vực khí hậu ôn đới.
   - Điều kiện tự nhiên không thuận lợi để phát triển nông nghiệp.
   - Nông nghiệp Đức tăng cường cơ giới, chuyên môn hóa, thủy lợi phát triển, sử dụng nhiều phân bón, thâm canh, năng suất cao.
   - Sự phân bố nông nghiệp như sau:
      + Trồng trọt: lúa mì, củ cải đường phân bố các vùng cả nước.
      + Chăn nuôi: gà, lợn, bò (bò phát triển phía Nam và Tây Bắc, lợn phát triển vùng phía Tây, Bắc và Tây Bắc).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM