Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 25)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 25)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu thành lập năm 1975 được viết tắt là:
A. ESA.
B. ADB.
C. OECD.
D. GATT.

Câu 2: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự tỉ lệ sử dụng đất từ thấp đến cao ở Bra-xin hiện nay.
A. Đất trồng cây hàng năm, đất chuyên dùng và đồng cỏ.
B. Đồng cỏ, đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm.
C. Đất chuyên dùng, đồng cỏ, đất trồng cây hàng năm.
D. Đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm và đồng cỏ.
Câu 3: (0,5 điểm) Ở Hoa Kì tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp sẽ dẫn đến khó khăn nào sau đây?
A. Chi phí nhiều cho người cao tuổi.
B. Số người thất nghiệp tăng nhanh.
C. Trở ngại phân bố dân cư ở các vùng.
D. Các ý trên đúng.
Câu 4: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ cao xuống thấp GDP của các trung tâm kinh tế (năm 2004).
A. Hoa Kì, EU, Nhật Bản.
B. Nhật Bản, Hoa Kì, EU.
C. EU, Hoa Kì, Nhật Bản.
D. EU, Hoa Kì, ASEAN.
Câu 5: (0,5 điểm) Các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển với quy mô sản xuất lớn nhất thế giới ở miền Tây Hoa Kì hiện nay là:
A. Điện tử, viễn thông, hóa dầu.
B. Chế biến thực phẩm, sản xuất ô tô.
C. Công nghiệp vũ trụ, luyện kim.
D. Các ý trên đúng.
Câu 6: (0,5 điểm) Tập trung chủ yếu sản xuất lúa mì, ngô, đậu tương, bò sữa và bò thịt là vùng nào ở Hoa Kì?
A. Vùng Ngũ Hồ.
B. Vùng ven vịnh Mê-hi-cô.
C. Vùng Trung Tây.
D. Ven biển Thái Bình Dương.
Câu 7: (0,5 điểm) Hướng chảy của sông A-ma-dôn ở Bra-xin chính là:
A. Từ Nam lên Bắc.
B. Từ Đông Bắc xuống Tây Nam.
C. Từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
D. Từ Tây sang Đông.
Câu 8: (0,5 điểm) Các ngành dệt, gia công đồ nhựa, vật liệu xây dựng ở Hoa Kì sản lượng giảm là do:
A. Thiếu nguyên liệu trong nước.
B. Nhu cầu thị trường giảm.
C. Thiếu nguồn lao động trong sản xuất.
D. Nguồn nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc,các nước NIC giá rẻ.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)Dựa vào bảng số liệu sau:
Các chủng tộc
Da trắng
Da đen
Người lai da trắng và da đen
Các tộc chủng khác
Tỉ lệ %
55
6
38
1
- Vẽ biểu đồ cơ cấu các chủng tộc ở Bra-xin.
   - Nêu sự hòa nhập cao của dân tộc Bra-xin.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Hoa Kì.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
D
A
C
A
C
D
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Vẽ biểu đồ cơ cấu các chủng tộc ở Bra-xin:
   - Dân tộc Bra-xin có sự hòa nhập cao:
      + Dân tộc Bra-xin có nhiều nguồn gốc khác nhau trải qua nhiều thế kỉ, tuy có sự pha tạp nhưng dân tộc Bra-xin có sự hòa nhập cao.
      + Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính.
      + Đạo Ki-tô là tôn giáo chính.
      + Một nền văn hóa chung.
Câu 2: (3 điểm) Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Hoa Kì.
Hiện nay cơ cấu công nghiệp Hoa Kì có sự thay đổi nhanh chóng:
   - Khai thác than không phát triển, ngành luyện kim giảm sản lượng, ngành vật liệu xây dựng, gia công đồ nhựa, dệt thu hẹp.
   - Nguyên nhân: nguồn nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, các nước NIC với giá rẻ.
   - Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, hàng không, vũ trụ, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử.
   - Nguyên nhân: nhờ sự vượt trội về khoa học – kĩ thuật và vốn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM