Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 23)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 23)

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Nước nào sau đây đề xuất sử dụng đồng tiền chung ơ-rô trong EU?
A. Áo và Hy Lạp.
B. Tây Ban Nha.
C. Hà Lan và Phần Lan.
D. LB Đức và Pháp.

Câu 2: (0,5 điểm) Hoa Kì có thuận lợi gì sau cuộc nội chiến 1861-1865?
A. Thuận lợi buôn bán với châu Âu.
B. Thu hút dân nhập cư.
C. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ.
D. Công nghiệp phát triển nhanh và giải phóng lao động.
Câu 3: (0,5 điểm) Với giá trị xuất khẩu 818,5 tỉ USD, cán cân thương mại – 707,2 tỉ USD (2004). Vậy tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì là:
A. 2.344,2 tỉ USD.
B. 2.543,4 tỉ USD.
C. 3.245,4 tỉ USD.
D. 3.425,4 tỉ USD.
Câu 4: (0,5 điểm) Chiều dài 7491km thể hiện khoảng cách nào sau đây của Bra-xin?
A. Chiều dài bờ biển.
B. Biên giới quốc gia.
C. Chiều dài sông A-ma-dôn.
D. Chiều dài từ Bắc xuống Nam.
Câu 5: (0,5 điểm) Hãy nối một ý bên trái thích hợp với một ý bên phải ở bảng sau:
Các vùng ở Bra-xin
Tỉ lệ dân số và GDP
1. Vùng Đông Nam.
2. Vùng Trung Đông và Bắc.
A. 43,5% dân số và 63,0% GDP.
B. 36,5% dân số và 50% GDP.
C. 13% dân số và 9% GDP.
Câu 6: (0,5 điểm) Chiều dài của đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với Pháp là:
A. 40km.       B. 50km.
C. 58km.       D. Các ý trên sai.
Câu 7: (0,5 điểm) Được mệnh danh tòa nhà di động trên không mà hang E-bớt cảu EU vừa thành công đó là:
A. Máy bay Bô-ing 777.
B. Máy bay A390.
C. Máy bay A380.
D. Ý B và C đúng.
Câu 8: (0,5 điểm) Hiện nay, nền kinh tế ở Hoa Kì, loại nông sản nào xuất khẩu nhiều nhất?
A. Ngô.       B. Lúa gạo.
C. Cà phê.       D. Bông vải.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hiện nay nền kinh tế EU hơn Hoa Kì và Nhật Bản ở những yếu tố nào (năm 2004)?
Câu 2: (3 điểm) Hãy điền nội dung thích hợp của nông nghiệp Bra-xin ở bảng sau:
Thành tựu
Cơ cấu sản xuất
Phân bố sản xuất
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
D
A
A
1/A, 2/C
B
C
A

Câu hỏi tự luận

Câu : điểm
Câu 1: (3 điểm) Hiện nay nền kinh tế EU hơn Hoa Kì và Nhật Bản ở những yếu tố:
   - EU, Hoa Kì, Nhật Bản, những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới EU đứng hàng đầu về GDP hơn Hoa Kì và Nhật Bản:
      + Giá trị FDI đầu tư ra nước ngoài.
      + Tỉ lệ % xuất khẩu/GDP (EU: 26,5%, Hoa Kì: 7%, Nhật Bản: 12,2%).
      + Tỉ lệ xuất khẩu trên thế giới (EU: 37,7%, Hoa Kì: 9%, Nhật Bản: 6,25%).
      + Số ngân hàng lớn nhất trong 1.000 ngân hàng lớn nhất trên thế giới.
   - Xét nhiều chỉ số kinh tế, EU là trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới hơn Hoa Kì và Nhật Bản.
Câu 2: (3 điểm) Điền nội dung thích hợp của nông nghiệp Bra-xin ở bảng:
   Bra-xin đứng thứ 8 về sản xuất nông nghiệp và thứ 4 về xuất khẩu nông sản trên thế giới.
Thành tựu
Cơ chế sản xuất
Phân bố sản xuất
- Các sản phẩm đủ cung cấp nhu cầu trong nước (gạo, ngô, thịt bò, ca cao).
- Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nước cam, cà phê.
- Đa dạng, phù hợp ở từng vùng.
- Đông Nam ven Đại Tây Dương: cây lương thực, cây ăn quả, đỗ tương, bông, ca cao, cà phê, chăn nuôi bò, cừu, khai thác hải sản,…
- Phía Bắc trong lưu vực sông A-ma-dôn: cao su.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM