Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 21)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 21)

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Các vùng ở Hoa Kì
Kiểu khí hậu
1. Đông Bắc và Bắc.
2. Phía Nam.
3. Duyên hải phía Tây.
A. Ôn đới.
B. Cận nhiệt đới gió mùa.
C. Địa Trung Hải.
Câu 2: (0,5 điểm) So với thế giới thì Bra-xin được xếp hàng thứ năm, đó chính là:
A. Số dân và giá trị xuất khẩu.
B. Dân số và diện tích.
C. Sản lượng cao su và cà phê.
D. Giá trị nhập khẩu và diện tích rừng.
Câu 3: (0,5 điểm) Năm 2005, Hoa Kì có mật độ dân số trung bình là:
A. 27 người/km2.
B. 31 người/km2.
C. 36 người/km2.
D. 42 người/km2.
Câu 4: (0,5 điểm) Giai đoạn nào sau đây thể hiện dân số Hoa Kì tăng nhanh nhất?
A. Cuối thế kỉ XIX.
B. Từ sau năm 1920 của thế kỉ XX.
C. Đầu thế kỉ XXI.
D. Ý B và C đúng.
Câu 5: (0,5 điểm) Sự kiện quan trọng nhất của EU vào năm 1975 chính là:
A. Thành lập cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu.
B. Tổ hợp hàng không E-bớt ra đời.
C. Thực hiện liên kết vùng.
D. Mở rộng không gian địa lí xuống phía Nam.
Câu 6: (0,5 điểm) Khó khan lớn nhất trong xã hội ở Hoa Kì hiện nay chính là:
A. Chi phí cao tiền phúc lợi xã hội.
B. Sự gia tăng bạo lực của thanh thiếu niên.
C. Môi trường văn hóa không phù hợp.
D. Phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn.
Câu 7: (0,5 điểm) Xuất khẩu lúa gạo của Hoa Kì sau những nước nào (năm 2005)?
A. Thái Lan, Trung Quốc.
B. Việt Nam, Bra-xin.
C. Liên bang Nga, Ô-xtrây-li-a.
D. Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ.
Câu 8: (0,5 điểm) Giảm sản lượng rất lớn trong ngành công nghiệp ở Hoa Kì, đó là ngành nào hiện nay?
A. Sản xuất ôtô.
B. Chế biến hải sản và may mặc.
C. Các loại thiết bị điện tử.
D. Vật liệu xây dựng và luyện kim.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Hoa Kì.
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu đặc điểm cơ bản của Liên minh châu Âu.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
1/A, 2/B, 3/C
B
B
B
A
D
D
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Hoa Kì.
   - Ở Hoa Kì, ngành nông nghiệp và công nghiệp có sự chuyển dịch.
   - Phát triển nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
   - Hoạt động thuần nông giảm, hoạt động phi nông nghiệp tăng.
   - Phía Đông chuyển từ chuyên canh sang nông nghiệp tổng hợp, nông nghiệp du lịch.
   - Trung Tây phát triển chuyên canh kết hợp luân canh.
   - Nguyên nhân:
      + Nền kinh tế thị trường điển hình.
      + Lao động nông nghiệp có chuyên môn cao.
      + Nông thôn không khí trong sạch, giá ngày công thấp.
Câu 2: (3 điểm) Đặc điểm cơ bản của Liên minh châu Âu.
Từ khi thành lập đến nay EU có những đặc điểm cơ bản sau:
   - Số lượng thành viên tăng: 6 nước năm 1957, 15 năm nước năm 1993, 25 nước năm 2004, 27 nước năm 2007.
   - Mở rộng không gian địa lí ra các hướng khác nhau: lên phía Bắc (năm 1973, 1995), xuống phía Nam (năm 1981), sang phía Tây (năm 1986), sang phía Đông (năm 2004, 2007).
   - Mức độ liên kết thống nhất đa dạng ngày càng cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM