Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 20)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 20)


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Hiện nay EU chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong tổng GDP toàn thế giới (năm 2004)?
A. 16%.       B. 31%.
C. 26%.       D. Các ý trên sai.

Câu 2: (0,5 điểm) Các nước thành viên của EU chưa sử dụng đồng tiền chung ơ-rô từ ngày 1-1-2002 chính là:
A. Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan.
B. Áo, Ai-len, Đan Mạch.
C. Thụy Điển, Hi Lạp, Bỉ.
D. Anh, Đan Mạch, Thụy Điển.
Câu 3: (0,5 điểm) Bra-xin có diện tích 8,5 triệu km2, dân số (năm 2005) 184,2 triệu người, mật độ dân số trung bình là:
A. 21 người/km2.
B. 23 người/km2.
C. 24 người/km2.
D. 27 người/km2.
Câu 4: (0,5 điểm) Các ngành dịch vụ nào phát triển nhanh nhất ở Hoa Kì hiện nay?
A. Du lịch, thông tin, thương mại.
B. Giáo dục, y tế, giao thông.
C. Nội thương, tài chính, giáo dục.
D. Thông tin, tài chính, giao thông, du lịch, ngoại thương.
Câu 5: (0,5 điểm) Trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì thì ý nào sau đây không đúng?
A. Gắn với thị trường tiêu thụ.
B. Có diện tích chuyên canh quy mô lớn.
C. Gắn liền với công nghiệp chế biến hiện đại.
D. Đóng góp 23% GDP.
Câu 6: (0,5 điểm) Nối liền châu Âu và Anh là đường hầm giao thông đi qua biển nào?
A. Biển Măng-sơ.
B. Biển Địa Trung Hải.
C. Biển Ca-xpi.
D. Biển Bắc.
Câu 7: (0,5 điểm) Nông nghiệp Hoa Kì gắn liền với tiêu thụ và công nghệ chế biến chủ yếu là do:
A. Nông nghiệp chuyên môn hóa cao.
B. Đa dạng cơ cấu cây trồng.
C. Cơ giới hóa trong sản xuất.
D. Kinh tế thị trường điển hình.
Câu 8: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kì chính là:
A. Chế tạo máy bay, hóa chất.
B. Chế biến rau quả, khai thác dầu khí.
C. Sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị điện.
D. Hóa chất, chế tạo ôtô, luyện kim, sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy cho biết mỗi vùng ở Hoa Kì tập trung loại tài nguyên quan trọng nào?
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những biểu hiện chính của nền kinh tế thị trường điển hình Hoa Kì?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
D
A
D
D
A
D
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hoa Kì có diện tích rộng, giàu các loại tài nguyên.
   - Phía Nam: khí hậu nhiệt đới, đất phù sa màu mỡ, dầu mỏ, khí đốt.
   - Đông Bắc: rừng, than đá, quặng sắt.
   - Phía Tây: thủy điện, hải sản, kim loại màu.
   - Trung Tây: diện tích đất nông nghiệp rộng, màu mỡ.
   - A-la-xca và Ha-oai: hải sản, rừng, dầu khí,…
Câu 2: (3 điểm)
Hoa Kì có các nền kinh tế thị trường điển hình với những biểu hiện:
   - Hoạt động kinh tế dựa trên khả năng thực hiện cung – cầu.
   - Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao.
   - Phát triển kinh tế phụ thuộc rất lớn vào mức độ tiêu thụ hàng hóa và sử dụng dịch vụ trong nước.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM