Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm)Khó khăn lớn nhất ở các nước đang phát triển hiện nay là gì?
A. Thiếu nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp.
B. Các tệ nạn xã hội gia tăng.
C. Nhiều tai biến do thiên tai gây ra.
D. Bùng nổ dân số, lương thực, bệnh tật và nghèo đói.

Câu 2: (0,5 điểm) Sản xuất khu vực I ở các nước đang phát triển chiếm tỉ trọng GDP (năm 2004) là:
A. Chiếm 25%.
B. Chiếm 30%.
C. Chiếm 36%.
D. Chiếm 45%.
Câu 3: (0,5 điểm) Các nước và vùng lãnh thổ nào sau đây ở châu Á được gọi là các nước NIC?
A. Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po và Hồng Kông.
B. Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.
C. Hàn Quốc, Mi-an-ma và Thái Lan.
D. Xin-ga-po, Phi-lip-pin và Đài Loan.
Câu 4: (0,5 điểm) Có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện nay?
A. Hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
C. Hơn 180 quốc gia và vũng lãnh thổ.
D. Hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2005, dân số thế giới là 6.477 triệu người, trong đó các nước đang phát triển là 5.266 triệu người, chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. Chiếm 76%.
B. Chiếm 81%.
C. Chiếm 85%.
D. Chiếm 90%.
Câu 6: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Tổ chức viết tắt
Tên tổ chức
1. ASEAN
2. ADB
3. APEC
A. Ngân hàng phát triển châu Á.
B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Câu 7: (0,5 điểm) Công nghệ thông tin, lao động, đất đai, vốn, thiết bị và tri thức là đầu vào của ngành sản xuất nào?
A. Kinh tế tri thức.
B. Kinh tế công nghiệp.
C. Kinh tế nông nghiệp.
D. Kinh tế nông – công nghiệp kết hợp.
Câu 8: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức có những quá trình thực hiện chủ yếu là:
A. Điều khiển – công nghệ - thông tin.
B. Thông tin – chế tạo – tri thức.
C. Thao tác – điều khiển – kiểm soát.
D. Chế tạo – công nghệ - thông tin.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của các nước phát triển.
Câu 2: (3 điểm) Nêu thời gian diễn ra và đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
A
B
B
1/B, 2/A, 3/C
A
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những đặc điểm cơ bản của các nước phát triển.
   - Trên thế giới sự phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều ở các nước, dẫn đến tình trạng nước giàu và nước nghèo ngày càng cách biệt lớn.
   - Các nước giàu là những nước có nền công nghiệp phát triển cao, gọi là các nước phát triển.
   - Có đặc điểm cơ bản sau:
      + Có tổng sản phẩm trong nước lớn.
      + Đầu tư ra nước ngoài nhiều.
      + GDP bình quân đầu cao.
Câu 2: (3 điểm)
   - Thời gian diễn ra: cách mạng khoa học và kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
   - Có những đặc trưng:
      + Chuyển từ nền sản xuất cơ khí sang sản xuất đại cơ khí và tự động hóa cục bộ.
      + Cho ra đời hệ thống công nghệ điện – cơ khí.
   - Là tiền đề cho cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại hiện nay.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM