Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 18)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 18)


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Ý nào không đúng đối với đại hình lòng máng hướng Bắc – Nam ở Hoa Kì?
A. Thời tiết thay đổi thất thường.
B. Phía Bắc và Đông Bắc có khí hậu nhiệt đới.
C. Lốc xoáy, bão nhiệt đới thường xảy ra.
D. Khí hậu nóng ẩm phía Nam, khối khí lạnh phía Bắc đi sâu vào nội địa.
Câu 2: (0,5 điểm) Đồng, chì, uranium, bôxít, vàng,… tập trung nhiều nhất là vùng nào ở Hoa Kì?
A. Hệ thống núi trẻ Cooc-đi-e.
B. Phía Bắc dãy núi A-pa-lát.
C. Quanh ngũ hồ.
D. Ven vịnh Mê-hi-cô.
Câu 3: (0,5 điểm) Sông A-ma-dôn ở Bra-xin tạo nên lưu vực với diện tích là:
A. Diện tích hơn 4 triệu km2.
B. Diện tích 5,5 triệu km2.
C. Diện tích 6,2 triệu km2.
D. Diện tích hơn 7 triệu km2.
Câu 4: (0,5 điểm) Sự kiện quan trọng nhất năm 1994 của EU chính là:
A. Đồng ơ-rô chính thức sử dụng.
B. Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu được thành lập.
C. Hoàn thành đường hầm giao thông nối Anh với châu Âu.
D. EU có đủ 25 thành viên.
Câu 5: (0,5 điểm) Hiện nay tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở Bra-xin là:
A. 1,4%.       B. 1,6%.
C. 1,8%.       D. Các ý trên sai.
Câu 6: (0,5 điểm) Nước nào sau đây có sản lượng ngô lớn hơn Bra-xin (năm 2003)?
A. Ấn Độ.
B. Mê-hi-cô và Pháp.
C. Hoa Kì và Trung Quốc.
D. Ca-na-đa.
Câu 7: (0,5 điểm) EU chiếm tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới (năm 2004) là:
A. 20%       B. 30%
C. 32,6%       D. 37,7%
Câu 8: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Loại đất sản xuất ở Hoa Kì
Chiếm
1. Đất canh tác.
2. Đất đồng cỏ.
A. 250 triệu ha.
B. 168 triệu ha.
C. 193 triệu ha.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chứng minh vị trí địa lí của Hoa Kì có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế.
Câu 2: (3 điểm) Cho bảng số liệu thu nhập quốc dân của Bra-xin qua một số năm:
Năm
1970
1990
1991
1999
2004
GDP (tỉ USD)
43,1
390,9
402,8
435,0
604,9
Nhận xét sự tăng trưởng thu nhập quốc dân của Bra-xin từ năm 1970 đến năm 2004.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
D
C
A
C
D
1/C, 2/A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hoa Kì có địa lí vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế:
   - Nằm cách xa châu Âu nên không bị chiến tranh tàn phá.
   - Các đối thủ của Hoa Kì do ảnh hưởng của chiến tranh đã suy yếu và lạc hậu.
   - Tiếp giáp với Ca-na-đa và châu Mĩ La-tinh nên có thị trường rộng lớn.
   - Phía Đông giáp Đại Tây Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.
   - Khí hậu có nhiều thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của con người.
Câu 2: (3 điểm) Nhận xét sự tăng trưởng thu nhập quốc dân của Bra-xin từ năm 1970 đến năm 2004.
   - Trong thời gian 34 năm sự tăng trưởng GDP của Bra-xin tương đối cao.
      + Từ 1970 – 2004: tăng gấp 14 lần.
      + Từ 1970 – 1990: tăng nhanh (20 năm tăng gấp 9 lần).
      + Từ 1990 – 2004: 14 năm: tăng chậm (gấp 1,5 lần).
   - Tăng thu nhập của Bra-xin chủ yếu dựa vào:
      + Một số sản phẩm công nghiệp chiếm lĩnh thị trường thế giới.
      + Xuất khẩu sản phẩm một số cây công nghiệp nhiệt đới có giá trị cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM