Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 15)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 15)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Trữ lượng gỗ của Hoa Kì hiện nay đứng sau những nước nào sau đây?
A. Sau LB Nga, Bra-xin và Ca-na-đa.
B. Sau Ấn Độ và Bồ Đào Nha.
C. Sau Mê-hi-cô và Ô-xtrây-li-a.
D. Sau Trung Quốc, Ca-na-đa và Việt Nam.

Câu 2: (0,5 điểm) Năm 2005, tỉ suất sinh thô của dân số Hoa Kì chỉ còn là:
A. 12‰       B. 14‰
C. 17‰       D. 19‰
Câu 3: (0,5 điểm) Người Anh-điêng, chủ nhân đầu tiên trên lãnh thổ Hoa Kì hiện đang sinh sống ở vùng nào là chủ yếu?
A. Vùng núi Cooc-đi-e.
B. Dãy núi cổ A-pa-lát.
C. Ven vịnh Mê-hi-cô.
D. Quanh Ngũ Hồ.
Câu 4: (0,5 điểm) Lãnh thổ nước Bra-xin nằm trong khu vực nào sau đây ở châu Mĩ?
A. Trung tâm Nam Mĩ.
B. Trung tâm Bắc Mĩ.
C. Vùng biển Ca-ri-bê.
D. Phía Nam vĩ độ 30.
Câu 5: (0,5 điểm) Năm 1999, sự kiện quan trọng nhất của Liên minh châu Âu là:
A. Có 25 thành viên.
B. Sử dụng đồng tiền chung ơ-rô.
C. Thành lập Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu.
D. Hoàn thành đường hầm dưới biển nối Anh và Pháp.
Câu 6: (0,5 điểm) Tại Hội nghị EU ở Li-xbon tháng 3 năm 2003, các thành viên thống nhất là trong vòng 10 năm biến EU:
A. Có nền kinh tế dựa trên tri thức.
B. Dỡ bỏ thuế quan toàn khối.
C. Có nền kinh tế dựa trên sản xuất nông nghiệp.
D. Có đủ 30 thành viên.
Câu 7: (0,5 điểm) Bra-xin có diện tích lớn ở châu Mĩ La-tinh, và lãnh thổ kéo dài :
A.Trên 28° vĩ tuyến.
B. Trên 40° vĩ tuyến.
C. Trên 50° vĩ tuyến.
D. Các ý trên sai.
Câu 8: (0,5 điểm) Trung tâm kinh tế quan trọng nhất ở phía Tây Hoa Kì là các bang:
A. At-lan-ta và Đa-lat.
B. Nui-iooc và Mai-a-mi.
C. Lốt An-giơ-let, Xan-phran-xi-xcô và Xít-tơn.
D. Bô-xtơn, Đa-lát và At-lan-ta.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu sự khác nhau về tự nhiên để phát triển nông nghiệp của ba miền ở Hoa Kì.
Câu 2: (3 điểm) Hãy cho biết mục đích chính của thị trường chung EU.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
A
A
B
A
B
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự khác nhau về tự nhiên để phát triển nông nghiệp của ba miền ở Hoa Kì.
Lãnh thổ Hoa Kì phân hóa ba miền tự nhiên khác nhau và có ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp.
   - Miền Đông:
      + Các đồng bằng ven Đại Tây Dương, khí hậu ôn đới hải dương, lượng mưa 1.200 – 1.500mm.
      + Phát triển đồng cỏ chăn nuôi, lúa mì, cây ăn quả.
   - Miền Trung tâm:
      + Đất phù sa màu mỡ rộng lớn, khí hậu ôn đới.
      + Thuận lợi cho trồng trọt.
   - Miền Tây:
      + Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương, thuận lợi phát triển trồng trọt.
Câu 2: (3 điểm) Mục đích chính của thị trường chung EU:
EU thiết lập thị trường chung từ 1-1-1993 nhằm mục đích:
   - Thực hiện bốn mặt tự do lưu thông.
   - Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
   - Chính sách thương mại với các nước ngoài EU.
   - Phát triển kinh tế, cạnh tranh của EU với những trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM