Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 13)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 13)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Vùng có xu hướng tăng dân số nhanh nhất ở Hoa Kì hiện nay là:
A. Vùng ven Thái Bình Dương và phía Nam.
B. Vùng quanh Ngũ Hồ.
C. Vùng đồng bằng trung tâm.
D. Vùng Đông Bắc.

Câu 2: (0,5 điểm) Trong du lịch thì năm 2001, số lượng khách quốc tế đến Hoa Kì sau nước nào?
A. Sau Trung Quốc.
B. Sau LB Nga và Ấn Độ.
C. Sau Pháp và Tây Ban Nha.
D. Sau Nhật Bản.
Câu 3: (0,5 điểm) Bra-xin là nước lớn nhất châu Mĩ La-tinh và có diện tích là:
A. Diện tích 6,7 triệu km2.
B. Diện tích 7,6 triệu km2.
C. Diện tích 8,5 triệu km2.
D. Diện tích 8,9 triệu km2.
Câu 4: (0,5 điểm) GDP của Bra-xin tăng tương đối nhanh, chủ yếu dựa vào ngành kinh tế nào là chính?
A. Nguồn viện trợ của các nước phát triển.
B. Sản phẩm công nghiệp và sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu.
C. Xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ.
D. Xuất khẩu lao động thu ngoại tệ.
Câu 5: (0,5 điểm) Thủ đô của nước nào sau đây là nơi đặt trụ sở của EU?
A. Béc-lin (LB Đức)
B. Brúc-xen (Bỉ)
C. Luân Đôn (Anh)
D. Pa-ri (Pháp)
Câu 6: (0,5 điểm) Những nước nào sau đây có diện tích rộng hơn Hoa Kì?
A. LB Nga, Ca-na-đa.
B. LB Nga và Ấn Độ.
C. LB Nga, Ấn Độ và Bra-xin.
D. LB Nga và Ac-hen-ti-na.
Câu 7: (0,5 điểm) EU với dân số 530 triệu người, giá trị xuất khẩu 3967,0 tỉ USD. Vậy giá trị xuất khẩu trung bình trên đầu người là:
A. 7.484 USD/người.
B. 7.930,5 USD/người.
C. 8.516,7 USD/người.
D. 9200,0 USD/người.
Câu 8: (0,5 điểm) Năm 1950, vùng nào sau đây của Hoa Kì được công nhận là một bang?
A. Oa-sinh-tơn.
B. Nê-vê-đa.
C. Ca-li-phooc-ni-a.
D. Tếch-dát và Vec-man.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu loại tài nguyên và ngành kinh tế chính ở vùng Tây Hoa Kì.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những mốc thời gian chính của quá trình phát triển EU.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
C
C
B
B
A
A
C

Câu hỏi tự luận

Câu : điểm
Câu 1: (3 điểm) Tài nguyên và nền kinh tế chính ở vùng Tây Hoa Kì:
   - Tài nguyên chính:
      + Kim loại màu: vàng, đồng, chì, thiếc, uranium,…
      + Hải sản phong phú.
      + Thủy điện lớn nhất trên song Cô-lum-bi-a và Cô-lô-ra-đô.
   - Kinh tế chính:
      + Đánh bắt hải sản, sản xuất rau, quả, du lịch phát triển đa dạng.
      + Sản xuất thiết bị điện, điện tử, chế tạo máy bay, hóa đàu, công nghệ thông tin.
Câu 2: (3 điểm)
Những mốc thời gian phát triển của EU:
   - 1951: Thành lập cộng đồng than và thép châu Âu.
   - 1957: Ra đời cộng đồng kinh tế châu Âu (6 nước).
   - 1958: Thành lập cộng đồng nguyên tử châu Âu.
   - 1967: Cộng đồng châu Âu thành lập, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức trên.
   - 1993: Theo hiệp định Ma-xtrích EU ra đời (15 nước).
   - 2004: Kết nạp thêm 10 nước; đầu năm 2007 thêm 2 nước gia nhập.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM