Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 12)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 12)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Thu nhập bình quân đầu người ở Hoa Kì năm 2004 là:
A. Đạt 33.980 USD/người.
B. Đạt 35.379 USD/người.
C. Đạt 36.200 USD/người.
D. Đạt 39.753 USD/người.

Câu 2: (0,5 điểm) Cơ sở nào là quan trọng nhất để các cơ sở kinh tế - xã hội ở Hoa Kì phát triển nhanh?
A. Dựa trên quy luật cung – cầu.
B. Phụ thuộc vào số người nhập cư.
C. Khả năng khai thác tài nguyên.
D. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số.
Câu 3: (0,5 điểm) Liên minh châu Âu có bốn mặt lưu thông tự do hiện nay chinh là:
A. Tự do chuyển giao kĩ thuật, vốn, tri thức và thông tin.
B. Tự do trao đổi người, tri thức, vốn và quốc phòng.
C. Tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, hàng hóa và tiền vốn.
D. Tự do thông tin, di chuyển, vận tải và buôn bán.
Câu 4: (0,5 điểm) Đóng góp 1,2% vào GDP năm 2004 ở Hoa Kì là ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp chế biến hải sản.
B. Ngành giao thông vận tải.
C. Sản xuất nông nghiệp.
D. Kinh tế tri thức.
Câu 5: (0,5 điểm) Góp phần phát triển nhanh kinh tế ở miền Tây Hoa Kì là nhờ vào khu vực nào trên thế giới sau đây?
A. Sự mở rộng của EU.
B. Châu Phi giàu khoáng sản.
C. Châu Mĩ La-tinh cần nhiều lao động kĩ thuật.
D. Sự phát triển nhanh kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Câu 6: (0,5 điểm) Hàng triệu dân cư ở Hoa Kì sau cuộc nội chiến 1861 – 1865 từ miền Đông đến miền Tây là nhằm mục đích:
A. Khai thác vàng.
B. Thực hiện chính sách phân bố dân cư.
C. Trồng cây công nghiệp.
D. Xây dựng các nhà máy thủy điện.
Câu 7: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất để phát triển nông nghiệp ở Bra-xin?
A. Giảm diện tích cây công nghiệp xuất khẩu.
B. Thay đổi cơ cấu cây trồng.
C. Mở rộng khai hoang và thâm canh, tăng vụ.
D. Phát triển cây công nghiệp có giá trị thị trường thế giới.
Câu 8: (0,5 điểm)Những thành viên chính trong hợp tác sản xuất máy bay E-bớt của EU, đó là:
A. I-ta-li-a và Man-ta.
B. Pháp, Áo và Hy Lạp.
C. LB Đức – Pháp – Anh.
D. Anh, Phần Lan và Hà Lan.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây: dân số, tổng GDP và giá trị xuất khẩu so với thế giới của ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.
Chỉ số
EU
USA
Nhật Bản
Dân số (triệu người – năm 2005)
459,7
296,5
127,7
GDP (tỉ USD – năm 2004)
12.690,5
11.667,5
4.623,4
Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới (% - năm 2004)
37,7
9,0
6,25
Hãy cho biết EU, USA, Nhật Bản có những điểm giống nhau và khác nhau giữa ba chỉ số trên.
Câu 2: (3 điểm) Hoa Kì có GDP lớn nhất thế giới là do nguyên nhân gì?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
C
C
D
A
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) EU, USA, Nhật Bản có những điểm giống nhau và khác nhau giữa ba chỉ số dân số, tổng GDP và giá trị xuất khẩu.
EU, USA, Nhật Bản là ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.
   - Giống nhau:
      + Ba trung tâm lớn nhất về dân số, kinh tế thế giới.
      + Những thay đổi về chính trị, kinh tế của ba trung tâm này đều ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến kinh tế - xã hội xã hội thế giới.
   - Khác nhau:
      + Dân số: EU: 459,7 triệu người (đông nhất), USA: 296,5 triệu người, Nhật Bản: 127,7 triệu người.
      + Tổng GDP: EU: 12.690,5 tỉ USD (lớn nhất), USA: 11.667,5 tỉ USD, Nhật Bản: 4.623,4 tỉ USD.
      + Trị giá xuất khẩu so với thế giới: ba trung tâm chiếm gần 53% (trong đó EU: 37,7%).
Câu 2: (3 điểm)
Hoa Kì có GDP lớn nhất thế giới là do nguyên nhân:
   - Có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng (trữ lượng nhiều, chất lượng tốt).
   - Lao động chuyên môn kĩ thuật cao do người nhập cư đến.
   - Đât nước không bị chiến tranh tàn phá.
   - Sức lao động được giải phóng sau nội chiến 1861 – 1865.
   - Lợi nhuận nhiều từ bán vũ khí và hàng hóa.
   - Chính sách thực dân mới đã mở rộng thị trường và khai thác tài nguyên trên thế giới.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM