Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 10)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 10)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Hậu quả nào xảy ra khi tầng ôdôn bị thủng?
A. Gây ra các bệnh ung thư da và đường hô hấp.
B. Khí hậu nóng lên ở vùng Xích đạo.
C. Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng.
D. Các ý trên sai.

Câu 2: (0,5 điểm) Khi môi trường Trái Đất bị suy thoái quá mức sẽ dẫn đến hậu quả gì?
A. Nguồn nước bị ô nhiễm.
B. Ô nhiễm không khí.
C. Sức khỏe con người giảm sút.
D. Các ý trên đúng.
Câu 3: (0,5 điểm) Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế nào sau đây?
A. Kinh tế nông nghiệp.
B. Kinh tế công nghiệp.
C. Kinh tế tri thức.
D. Các ý trên đúng.
Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tế thông tin xuất hiện đầu tiên ở Hoa Kì vào thời gian nào?
A. Vào đầu những năm 50 của thế kỉ XX.
B. Sau cuộc nội chiến 1861 – 1865.
C. Những năm đầu thế kỉ XIX.
D. Sau khi thành lập nước.
Câu 5: (0,5 điểm) Hãy điền vào chỗ trống ý sau:
      Hiện nay trên thế giới có khoảng………………………trên 60 tuổi.
A. 11% phụ nữ và 9% nam giới.
B. 9% phụ nữ và 11% nam giới.
C. 14% phụ nữ và 12% nam giới.
D. 12% phụ nữ và 14% nam giới.
Câu 6: (0,5 điểm) Các gành kinh tế ở một số nước Tây Âu và Hoa Kì, Ca-na-đa dựa vào công nghệ thông tin chiếm tỉ lệ GDP là?
A. Từ 5% đến 7% GDP.
B. Từ 10% đến 20% GDP.
C. Từ 20% đến 25% GDP.
D. Từ 40% đến 50% GDP.
Câu 7: (0,5 điểm) Quốc gia có tốc độ tăng dân số nhanh nhất trên thế giới trong thế kỉ XX, chính là:
A. Trung Quốc và Hàn Quốc.
B. In-đô-nê-xi-a.
C. Mê-hi-cô.
D. Pa-kix-tan và Ni-giê-ri-a.
Câu 8: (0,5 điểm) Năm 2005, tuổi trung vị (độ tuổi chia dân số thành hai phần bằng nhau) chiếm 34,7%, đó là:
A. Trung bình thế giới.
B. Các nước phát triển.
C. Các nước đang phát triển.
D. Các nước NIC.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy điền nội dung đúng ở bảng sau:
Tên cuộc cách mạng kĩ thuật
Thời gian diễn ra
Đặc trưng chủ yếu
Câu 2: (3 điểm) Hãy trình bày các dạng ô nhiễm hiện nay trê thế giới và nêu hậu quả của nó.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
D
C
A
A
D
D
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: ( 3 điểm) Thế giới đến nay có ba cuộc cách mạng kĩ thuật:
Tên cuộc cách mạng kĩ thuật
Thời gian diễn ra
Đặc trưng chủ yếu
1. Cách mạng công nghiệp.
Cuối thế kỉ XVIII.
Quá độ từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí.
2. Cách mạng khoa học và kĩ thuật.
Nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Từ sản xuất cơ khí sang sản xuất đại cơ khí và tự động hóa cục bộ, ra đời công nghệ điện – cơ khí.
3. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI.
Làm xuất hiện và phát triển công nghệ cao.
Câu 2: (3 điểm)
   Hiện nay trên thế giới đang bị ô nhiễm môi trường, nhất là:
      - Ô nhiễm không khí, gây hậu quả:
         + Gây hiệu ứng nhà kính, làm thủng tầng ôdôn.
         + Tạo ra mưa axít.
      + Thiệt hại nặng nề về kinh tế, sức khỏe con người.
      - Ô nhiễm nguồn nước ngọt, gây hậu quả:
         + Khan hiếm nguồn nước ngọt nhiều nơi.
      - Ô nhiễm biển và đại dương, gây hậu quả:
         + Các loại sinh vật biển thiệt hại lớn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM